Gå till huvudinnehåll

Fact - skript- och diagramfunktion

Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal x.

Syntax:  

Fact(x)

Returnerad datatyp: heltal

Begränsningar:  

Om talet x inte är ett heltal trunkeras det. Icke-positiva nummer returnerar NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Fact( 1 )

Returnerar 1

Fact( 5 )

Returnerar 120 ( 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 )

Fact( -5 )

Returnerar NULL

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!