Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ta bort länken till ett original

Bryt länken till dimensionen eller måttet i en visualisering från dess originalobjekt när du endast vill redigera den nuvarande instansen av dimensionen eller måttet. Om du bryter länken försvinner kopplingen till originalobjektet och dimensionen eller måttet blir fristående. Om du vill uppdatera alla instanser av en länkad dimension eller ett länkat mått måste du redigera originalobjektet. Mer information finns i Redigera en originaldimension eller Redigera ett originalmått.

Bryta länken med hjälp av egenskapspanelen

Koppla bort från en originaldimension eller ett originalmått i en visualisering med hjälp av egenskapspanelen.

Gör följande:

 1. Klicka på Redigera ark.

  Egenskapspanelen öppnas på höger sida.

 2. Markera visualiseringen på arket.

  Den markerade visualiseringens egenskaper visas i egenskapspanelen.

 3. Under Data letar du upp och klickar på dimensionen eller måttet.

  Länkade dimensioner och mått indikeras med symbolen Koppla bort.

 4. Klicka på Koppla bort.

  En dialogruta visas med en upplysning om att du håller på att bryta länken till ett originalobjekt.

 5. Klicka på OK.

Nu går det att redigera dimensioner eller mått i visualiseringen utan att det påverkar visualiseringar som använder originalobjekten.

Anteckning om informationDu kan endast bryta länken från en enskild dimension, inte en hierarkisk dimension.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!