Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych

Narracje dotyczące danych stanowią sposób udostępniania wniosków dotyczących danych — w ramach szerszej dyskusji lub w odniesieniu do konkretnego tematu.

Celem narracji dotyczących danych jest przekształcanie prawidłowości wykrytych w danych w narracje. Zwrócenie uwagi na istotne aspekty pomaga tworzyć przekonujące narracje i wspomagać osoby decyzyjne w podejmowaniu decyzji.

Narracje dotyczące danych łączą w sobie techniki raportowania, prezentacji i analizy rozpoznawczej, dzięki czemu powstają materiały, nad którymi można współpracować. Działanie użytkownika polega na rejestrowaniu migawek wykrytych prawidłowości, które następnie są wykorzystywane w narracjach złożonych ze slajdów. Migawki mogą być wzbogacane efektami. Dzięki temu można podkreślać wnioski płynące z danych, na których powinni skupić się odbiorcy.

Podczas odpowiadania narracji należy odpowiadać na pytania, przełączając do źródła migawki i uzyskując dostęp do danych bieżących. Dzięki temu narracja zmierza w nowych kierunkach, przyczyniając się do nowych dyskusji i poważniejszych wniosków.

Narracje stają się interaktywne, gdy slajdy zawierają aktywne arkusze danych, a podczas prezentacji dokonywane są wybory.

Wizualną prezentację narracji zawiera temat Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych.

Wf-noteRozpocznij, wykonując następujące kroki

Ta sekcja pomocy zawiera opis krok po kroku, jak zacząć pracę z Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych.

Zobacz kroki

Narracja

W narracjach dotyczących danych zbiera się i prezentuje odbiorcom uzyskane wcześniej wnioski. Narracja jest prezentowana jako oś czasu slajdów. Może być oparta na tradycyjnych strukturach narracji dotyczących danych, takich jak przedstawienie w trzech aktach lub podróż bohatera.

Narracje są zawarte w aplikacji. Narracja jest połączona z jej aplikacją, dzięki czemu można w dowolnym momencie wrócić do danych na żywo, aby wykryć nowe i ukryte narracje.

Do tworzenia narracji korzysta się z migawek z wizualizacji danych i aktywnych arkuszy danych, które umieszcza się na linii czasu narracji.

Można na przykład dodać tekst i kształty, podkreślić określone wnioski za pomocą efektów wizualnych lub zastosować odpowiednie style, aby uczynić narrację atrakcyjną i interesującą, a jej cel — zrozumiałym.

WskazówkaNarrację można pobrać, jeśli wymagane jest przedstawienie jej poza programem Qlik Sense.

Więcej informacji zawierają tematy Korzystanie z narracji, Jak przygotować atrakcyjne narracje oraz Pobieranie narracji.

Migawki

Migawka jest graficzną reprezentacją stanu (typu i danych) obiektu danych w konkretnym punkcie czasu, której można użyć podczas tworzenia narracji. Rejestrowana migawka jest kopią danego stanu. Oznacza to, że stan migawki nie zmienia się w przypadku aktualizacji stanu odpowiedniego obiektu danych.

Migawki rejestrują pojedyncze obiekty w arkuszu podczas procesu analizy. Zawierają wizualizacje i dane w postaci takiej, w jakiej były w momencie wykonania migawki, dzięki czemu mogą być później wykorzystane w narracjach. Każda migawka zawiera zakładkę odwołującą się do oryginalnego kontekstu, co pozwala na szybki dostęp do bieżących danych.

Po zarejestrowaniu migawki można dodać do niej adnotację. Adnotacja ułatwia odróżnianie różnych migawek w bibliotece migawek podczas tworzenia narracji. Adnotacja nie jest widoczna podczas odtwarzania narracji.

OstrzeżeniePrzeładowanie danych nie powoduje aktualizacji stanu ani selekcji migawki. Zawsze odzwierciedla on dane istniejące w momencie, w którym zarejestrowano migawkę.

Więcej informacji zawiera temat Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek.

Aktywne arkusze danych

Jeśli w narracji korzysta się z aktywnych arkuszy danych, podczas prowadzenia narracji można w nich dokonywać wyborów. Dzięki temu można przedstawiać wnioski, przechodząc do samej aplikacji.

Podczas prowadzenia narracji można dokonywać wyborów i je resetować w aktywnych arkuszach danych. Te operacje działają w widoku arkusza tak samo, jak w dowolnym arkuszu.

InformacjaTaki reset umożliwia zawsze powrót do takich samych wyborów, które były zastosowane podczas wstawiania aktywnego arkusza danych na slajdzie.

Więcej informacji zawierają tematy Dodawanie aktywnego arkusza danych do slajdu oraz Dokonywanie wyborów w aktywnym arkuszu danych.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!