Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn

I datamodellvyn visas en förhandsgranskning av datatabeller i panelen längst ned på skärmen. I förhandsgranskningen kan du snabbt inspektera innehållet i en tabell eller ett fält. Du kan även lägga till dimensioner och mått i appen om du väljer ett fält.

Dessutom visas metadata för den valda tabellen eller det valda fältet i panelen för förhandsgranskning.

Du kan visa eller dölja granskningspanelen på två sätt:

  • Klicka på Open bottom panel i verktygsfältet.
  • Klicka på rubriken Granska.
Anteckning om informationDirect Discovery-data visas inte i förhandsgranskningen . Mer information finns i Komma åt stora datauppsättningar med Direct Discovery.

Förhandsgranska en tabell

  • Klicka på en tabellrubrik i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med fält och värden för den valda tabellen.

Preview panel with a  preview of a table.

Förhandsgranska ett fält

  • Klicka på ett tabellfält i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med det valda fältet och dess värden, samt metadata för fältet. Du kan också lägga till fältet som en originaldimension eller ett originalmått.

Preview panel with a  preview of a field.

  • Densitet är antalet poster som har värden som inte är NULL i detta fält jämfört med det totala antalet poster i tabellen.
  • Delmängdsförhållandet är antalet distinkta värden för fältet i denna tabell jämfört med det totala antalet distinkta värden i detta fält i andra tabeller i datamodellen. Detta är bara relevant för nyckelfält.
  • Om fältet är markerat med [Perfekt nyckel] innehåller varje rad ett nyckelvärde som är unikt.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa en originaldimension från datamodellvyn.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa ett originalmått från datamodellvyn

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!