Gå till huvudinnehåll

Concat - diagramfunktion

Concat() används för att kombinera strängvärden. Funktionen returnerar den aggregerade strängkonkateneringen av alla värden av uttrycket utvärderat över varje dimension.

Syntax:  

Concat({[SetExpression] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} string[, delimiter[, sort_weight]])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
string

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

delimiter Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
sort-weight

Konkanteneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight, om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.

SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Results table
SalesGroup Amount Concat(Team) Concat(TOTAL <SalesGroup> Team)
East 25000 Alpha AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 20000 BetaGammaGamma AlphaBetaDeltaGammaGamma
East 14000 Delta AlphaBetaDeltaGammaGamma
West 17000 Epsilon EpsilonEtaThetaZeta
West 14000 Eta EpsilonEtaThetaZeta
West 23000 Theta EpsilonEtaThetaZeta
West 19000 Zeta EpsilonEtaThetaZeta
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
Concat(Team)

Tabellen är konstruerad av dimensionerna SalesGroup och Amount, samt variationer av måttet Concat(Team). Bortse från totalvärderesultatet och observera att trots att det finns data för åtta värden av Team spridda över två värden av SalesGroup, är det enda resultatet av måttet Concat(Team) som konkatenerar fler än ett Team-strängvärde i tabellen raden med dimensionen Amount 20 000, vilket ger resultatet BetaGammaGamma. Detta beror på att det finns tre värden för Amount 20 000 i indata. Alla andra resultat förblir okonkatenerade när måttet omfattar dimensionerna eftersom det bara finns ett värde av Team för varje kombination av SalesGroup och Amount.

Concat(DISTINCT Team,', ') Beta, Gamma. eftersom DISTINCT-kvalificeraren betyder att dublettresultatet för Gamma ignoreras. Dessutom definieras avgränsarargumentet som ett komma följt av mellanslag.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team) Alla strängvärden av Team konkateneras om TOTAL-kvalificeraren används. Med fältvalet <SalesGroup> angivet delar detta resultatet i två värden av dimensionen SalesGroup. För SalesGroupEast är resultaten AlphaBetaDeltaGammaGamma. För SalesGroupWest är resultaten EpsilonEtaThetaZeta.
Concat (TOTAL <SalesGroup> Team,';', Amount) Om du lägger till argumentet för sort-weight: Amount ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount. Resultaten blir DeltaBetaGammaGammaAlpha och EtaEpsilonZEtaTheta.

Data som används i exemplet:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!