Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Typer av urval i visualiseringar

När du analyserar dina data finns det olika möjligheter att göra val. Diagrammen och tabellerna har olika urvalsmönster. Vissa urvalstyper fungerar bäst för vissa visualiseringar. Tabellen nedan visar vilka typer av urval som kan göras i visualiseringarna.

Urval som stöds i visualiseringarna
Visualiseringar Göra val genom att klicka Göra val genom att rita Göra urval i intervall Göra val med lasso Göra urval i teckenförklaringen Göra val i etiketter
Stapeldiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lådagram Ja Ja Ja Ja - Ja
Kombinationsdiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fördelningsdiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Filterruta Ja Ja - - - -
Mätare - - - - - -
Histogram Ja Ja Ja Ja - -
KPI - - - - - -
Linjediagram

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja
Karta Ja Ja - Ja Ja -
Cirkeldiagram Ja Ja - Ja Ja Ja
Pivottabell Ja Ja - - - -
Spridningsdiagram Ja Ja Ja Ja - -
Tabell Ja Ja - - - -
Text och bild - - - - - -
Trädkarta Ja Ja - Ja - -
Vattenfallsdiagram - - - - - -

Begränsningar

  • Du kan inte göra urval i visualiseringarna Mätare, KPI, Vattenfallsdiagram eller Text och bild.
  • Göra val i teckenförklaringen är inte tillgängligt i en visualisering när du färglägger efter uttryck.
  • Intervallurval är bara tillgängliga på dimensionsaxeln för stapeldiagram eller kombinationsdiagram och för lådagram.
  • Du kan inte välj ett mått genom att ange namnet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!