Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Typy selekcji w wizualizacjach

Podczas analizowania danych istnieją różne sposoby dokonywania selekcji. W wykresach i tabelach dostępne są różne wzorce selekcji. Niektóre typy selekcji są szczególnie użyteczne w określonych wizualizacjach. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje selekcji obsługiwane w wizualizacjach.

Selekcje obsługiwane w wizualizacjach
Wizualizacje Selekcja za pomocą kliknięcia Selekcja za pomocą rysowania Selekcja zakresów Selekcja za pomocą lassa Selekcja za pomocą legendy Selekcja za pomocą etykiet
Wykres słupkowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Wykres pudełkowy Tak Tak Tak Tak - Tak
Wykres kombi Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Wykres rozkładu Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Panel filtrowania Tak Tak - - - -
Miernik - - - - - -
Histogram Tak Tak Tak Tak - -
Wskaźnik KPI - - - - - -
Wykres liniowy

Tak

Tak Tak Tak Tak Tak
Mapa Tak Tak - Tak Tak -
Wykres kołowy Tak Tak - Tak Tak Tak
Tabela przestawna Tak Tak - - - -
Wykres punktowy Tak Tak Tak Tak - -
Tabela Tak Tak - - - -
Tekst i grafika - - - - - -
Mapa drzewa Tak Tak - Tak - -
Wykres kaskadowy - - - - - -

Ograniczenia

  • Selekcji nie można dokonywać w następujących wizualizacjach: Miernik, Wskaźnik KPI, Wykres kaskadowy ani Tekst i grafika.
  • Selekcja w legendzie nie jest dostępna w wizualizacji, gdy stosowane jest kolorowanie według wyrażenia.
  • Selekcja zakresów jest dostępna tylko na osi wymiaru dla skumulowanych wykresów słupkowych lub wykresów kombi i wykresów pudełkowych.
  • Nie można dokonać selekcji miary według nazwy.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!