Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Den associativa urvalsmodellen

Att göra urval är det viktigaste sättet att arbeta med Qlik Sense. Med hjälp av urval filtrerar användaren fram vissa delar av de data som läses in i Qlik Sense. Du använder dig av urval för att fokusera på något som du vill veta mer om. Qlik Sense reagerar med att färgkoda värden enligt deras urvalstillstånd.

Du kan se dina urval som input för Qlik Sense. Qlik Sense utvärderar input och visar färgkoderna på datavärden som output.

  • Indatatillståndet: det urval du har gjort, vare sig fältvärdet är valt eller ej.
  • Utdatatillståndet: fältvärdet kan vara möjligt eller inte, beroende på urvalets logiska inferens.

Urvalstillstånd

I takt med att du gör urval ändrar värdena färg. Färgkodning används i filterrutor, urvalslistelement och urvalsverktyget med de typiska Qlik Sense-färgerna grönt, vitt och grått. Färgerna ger dig information om vilka fältvärden som är valda, alternativa, valbara respektive uteslutna.

Tabellen nedan visar vilka färger som används för de olika tillstånden.

Färger som används för olika tillstånd
Färg Delstat
Grön, med en bock som urvalsindikator Vald
Vit Valbar
Ljusgrå Alternativ
Mörkgrå Utesluten
Mörkgrå, med en bock som urvalsindikator Valda uteslutna

Urvalstillståndet

När du väljer ett eller flera värden i en filterruta och värdena blir gröna, har de hamnat i urvalstillståndet "vald". I bilden nedan är värdet 1910s valt. Med valet filtreras en delmängd av data ut, och filterrutorna Decade och Year uppdateras i enlighet med det gjorda valet.

1910-talet är valt i filterrutan Decade.

Urvalstillstånd i filterruta.

Filterrutorna har sammanlagt fyra tillstånd. Förutom det valda tillståndet (grönt) finns det även möjliga värden (vita), ljusgrå värden (alternativa) och mörkgrå värden (uteslutna). Tillstånden förklaras i avsnitten som följer.

Det möjliga (valbara) tillståndet

I filterrutan Year är åren 1914 till 1919 vita (valbara) eftersom dessa värden alla hör till 1910s, som är det valda värdet i Decade. De möjliga värdena "associeras" med värdet 1910. Du skulle kunna förfina ditt urval genom att välja ett eller flera av de möjliga värdena.

1914 till 1919 i filterrutan År är möjliga värden.

Urvalstillstånd i filterruta.

I bilden nedan har användaren gjort en sådan förfining. Värdet 1918 är valt i filterrutan Year.

1918 är valt i filterrutan Year.

Urvalstillstånd

Nu finns det aktuella val i två filterrutor. De enda möjliga värdena är därför de som associeras både med 1910s och med 1918. Det finns ett logiskt AND-villkor mellan val från olika filterrutor. Ett möjligt värde måste alltså associeras både med 1910s och med 1918.

I filterrutan Year hittar du inte längre några värden i det möjliga tillståndet. Det beror på att inga värden är associerade både med 1910s och med 1918.

Det parallella tillståndet

I filterrutan Decade har värdet 1910s valts. Alla övriga fält i filterrutorna har tillstånd som styrs av deras relation till det valda värdet.

1910-talet är valt och alla andra fält i filterrutorna har olika tillstånd beroende på vilket förhållande de har till 1910-talet.

Urvalstillstånd i filterruta.

Alla andra värden i filterrutan Decade är ljusgrå, vilket innebär att de är alternativa värden. Parallella tillstånd används för att visa värden som skulle ha varit möjliga om ett urval inte redan hade gjorts i detta fält. Innan 1910s valdes var alla värden i filterrutan Decade möjliga värden.

De alternativa värdena utesluts logiskt, men de utesluts bara med ett enda urval (av ett eller flera värden) i samma filterruta. Om du rensar valen av 1910s i Decade hamnar alla värdena i det möjliga tillståndet.

Du kan välja värden även om de är alternativa, men detta innebär att du till viss del gör ett nytt val i stället för att förfina ditt ursprungliga. Det som är användbart med alternativa värden är att du vet att det finns alternativ tillgängliga för samma uppsättning urval. Om du har en lista med säljare visar de alternativa värdena säljare som kanske kan hjälpa till eller ersätta den valda personen.

Det uteslutna tillståndet

När ett val görs, kan val i andra filterrutor automatiskt uteslutas eftersom de inte är associerade. I bilden nedan har 1910s valts. Därför har värdena 1920, 1921 och 1922 uteslutits. Uteslutningen syns tydligt eftersom åren 1920, 1921 och 1922 inte ingår i 1910s. De andra värdena i Decade är alternativa. De är alltså uteslutna, men du kan fortfarande välja dem och därigenom utöka urvalet. Om du skulle välja 1920s, skulle värdet bli grönt, vilket innebär att det är valt.

1920, 1921, och 1922 i filterrutan År är uteslutna.

Urvalstillstånd i filterruta.

Men om du väljer något av de möjliga värdena i filterrutan Year, blir alla värdena i Decade, som tidigare var alternativa, uteslutna. När 1910s var de enda valda värdena, var de alternativa. Men med aktiva urval i två filterrutor utesluts värden som inte matchar villkoret 1910sAND1918.

Värdena som är alternativa i Year utesluts bara av valet 1918. De är alla associerade med värdet 1910s och var i det möjliga tillståndet tills 1918 valdes.

Urvalstillstånd

Det valda uteslutna tillståndet

När du gör urval i mer än en filterruta kan du stöta på ett femte tillstånd: valt uteslutet.

Som tidigare nämnts har varje fältvärde två olika tillstånd:

  • Indatatillståndet: det urval du har gjort, vare sig fältvärdet är valt eller ej.
  • Utdatatillståndet: fältvärdet kan vara möjligt eller inte, beroende på urvalets logiska inferens.

Ett värde hamnar i det valda uteslutna tillståndet om värdet först väljs och sedan utesluts av ett urval i ett annat fält.

För det valda uteslutna tillståndet är bocken ett tecken på att värdet först valdes och sedan uteslöts, i motsats till uteslutna värden som aldrig har varit valda. Ett mörkgrått fält med en bockmarkering visar att värdet tidigare var valt, men att ett nytt urval har gjort det valt uteslutet.

Exempel:  

I bilden som följer valdes först värdena 1910s och 1920s. Värdena 1910s och 1920s var båda valda (gröna) och alla värden i filterrutan Year var vita (valbara) eftersom alla åren hör till 1910- eller 1920-talet och därför var logiskt möjliga värden efter det första urvalet. Nästa urval gjordes på åren 1914, 1915 och 1916. Nu är 1920s inte längre en del av det aktiva urvalet eftersom det andra urvalet utesluter 1920s logiskt. Däremot är 1920s fortfarande ett valt värde, och därför är det relevant att klassificera det som ett värde som är valt uteslutet. Först valdes det, men ett senare urval uteslöt det. Bocken särskiljer det från de uteslutna värden som aldrig har varit valda.

Det mörkgråa värdet med en bock är vald uteslutet.

Valda uteslutna tillstånd i filterruta.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!