Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dollarteckenexpansion med ett uttryck

Uttryck kan användas i dollarteckenexpansioner.

Innehållet mellan parenteserna måste börja med ett likhetstecken:

$(=expression)

Uttrycket kommer att utvärderas och värdet kommer att användas i expansionen. Exempel:

// returns a string with the current year
$(=Year(Today())); 
// returns the year before the selected one
$(=Only(Year)-1);

Exempel: Välj en åtgärd genom att referera till måttet i ett diagramuttryck

Exempel: Beräkna kvoten mellan två dimensioner

Inkludera filer

Filer kan inkluderas med hjälp av dollarteckenexpansioner. Syntax:

$(include=filename)

Texten ovan kommer att ersättas med innehållet i den fil som är angiven efter likhetstecknet. Funktionen är användbar om man vill lagra skript eller delar av skript i textfiler.

Mer information finns här Include.

Dollarexpansioner och parallella tillstånd

En dollarexpansion är normalt inte känslig för parallella tillstånd. Om dollarexpansionen har ett uttryck utvärderas detta dock i det tillstånd som är relevant för det objekt där dollarexpansionen sker.

Exempel:

$(=Sum(Amount))

Beräkningen returnerar summan av belopp baserat på urvalet i objektets tillstånd.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!