Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Include

Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Den används inte för att lägga till data. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Anteckning om informationVariabeln har enbart stöd för mappdatakopplingar i standardläget.

Syntax:

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

Det finns två versioner av variabeln:

  • Include genererar inte ett del om det inte går att hitta filen, den misslyckas i tysthet.
  • Must_Include genererar ett fel om det inte går att hitta filen.

Om du inte anger en sökväg, blir filnamnet relativt till Qlik Sense-appens arbetskatalog. Du kan också ange en absolut sökväg till filen, eller en sökväg till lib://-katalogens anslutning. Likhetstecknet ska inte ha blanksteg före eller efter.

Anteckning om informationKonstruktionen set Include =filename är inte tillämplig.

Exempel:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=lib://DataFiles/abc.txt);  

Begränsningar

Begränsad kompatibilitet mellan Windows och Linux för UTF-8-kodade filer.

Det är valfritt att använda UTF-8 med BOM (Byte Order Mark). BOM kan störa användningen av UTF-8 i program som inte förväntar sig icke-ASCII-byte i början av en fil, men som annars skulle kunna hantera textströmmen.

  • Windows-system använder BOM i UTF-8 för att identifiera att en fil är UTF-8-kodad, trots att det inte råder någon tveksamhet om hur lagring i byte ska ske.

  • Unix/Linux använder UTF-8 för Unicode men använder inte BOM, eftersom detta stör syntaxen i kommandofiler.

Detta medför vissa konsekvenser för Qlik Sense.

  • I Windows identifieras alla filer som börjar med en UTF-8 BOM som en UTF-8-skriptfil. Annars antas att ANSI-kodning används.

  • I Linux är UTF-8 systemets standardkodsida för 8 bitar. Därför fungerar UTF-8 fastän den inte innehåller någon BOM.

Portabilitet kan därför inte garanteras. En fil som skapas i Windows kan inte alltid tolkas av Linux och vice versa. För UTF-8-kodade filer finns ingen tvärkompatibilitet mellan systemen eftersom de hanterar BOM på olika sätt.

Mer information finns i Byte order mark.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!