Gå till huvudinnehåll

Bit-operatorer

Alla bit-operatorer konverterar (trunkerar) operanderna till signerade (32-bitars-) heltal och returnerar resultatet som signerade heltal. Alla operationer sker per bit på bitnivå. Om en operand inte kan tolkas som ett tal, returnerar operationen NULL.

Bit-operatorer
Operator Fullständigt namn Beskrivning
bitnot Bit invers.

Unär operator. Operationen returnerar operandens logiska motsats på bitnivå.

Exempel:  

bitnot 17 returnerar -18.

bitand Bit och.

Operationen returnerar logiskt och mellan operanderna bit för bit.

Exempel:  

17 bitand 7 returnerar 1.

bitor Bit eller.

Operationen returnerar logiskt eller mellan operanderna bit för bit.

Exempel:  

17 bitor 7 returnerar 23.

bitxor Bit exklusivt eller.

Operationen returnerar logiskt bitvist exklusivt eller mellan operanderna.

Exempel:  

17 bitxor 7 returnerar 22.

>> Bit högerskift.

Operationen returnerar den första operanden skiftat till höger. Antalet steg anges i den andra operanden.

Exempel:  

8 >> 2 returnerar 2.

<< Bit vänsterskift.

Operationen returnerar den första operanden skiftat till vänster. Antalet steg anges i den andra operanden.

Exempel:  

8 << 2 returnerar 32.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!