Ga naar hoofdinhoud

Bit-operatoren

Alle bit-operatoren zetten de operanden om in (of kappen ze af tot) ondertekende gehele getallen (32-bits) en retourneren het resultaat op dezelfde wijze. Alle bewerkingen worden bit voor bit uitgevoerd. Als een operand niet kan worden geïnterpreteerd als een getal, zal de bewerking NULL retourneren.

Bit-operatoren
Operator Volledige naam Beschrijving
bitnot Inverse op bitniveau.

Unaire operator. De bewerking retourneert de logische inverse van de operand die bit voor bit wordt uitgevoerd.

Voorbeeld:  

bitnot 17 retourneert -18

bitand AND op bitniveau.

De bewerking levert de logische AND op van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Voorbeeld:  

17 bitand 7 retourneert 1

bitor OR op bitniveau.

De bewerking levert de logische OR op van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Voorbeeld:  

17 bitor 7 retourneert 23

bitxor XOR op bitniveau.

De bewerking retourneert de logische exclusieve OR van de operanden die bit voor bit worden uitgevoerd.

Voorbeeld:  

17 bitxor 7 retourneert 22

>> Bit naar rechts verschuiven.

De bewerking retourneert de eerste operand die naar rechts is verschoven. Het aantal stappen wordt gedefinieerd in de tweede operand.

Voorbeeld:  

8 >> 2 retourneert 2

<< Bit naar links verschuiven.

De bewerking retourneert de eerste operand die naar links is verschoven. Het aantal stappen wordt gedefinieerd in de tweede operand.

Voorbeeld:  

8 << 2 retourneert 32

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!