Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Datakällor som stöds i Direkt upptäckt

Qlik SenseDirekt upptäckt kan användas mot följande datakällor, både med 32-bitars och 64-bitars anslutningar.

  • ODBC/OLEDB-datakällor – Alla ODBC/OLEDB-källor stöds, inklusive SQL Server, Teradata och Oracle.
    • Mer information om ODBC finns i ODBC.
    • Mer information om OLE DB finns i OLE DB.
  • Kopplingar med stöd för SQLSAP SQL-anslutning, anpassade QVX-anslutningar för SQL-kompatibel datalagring.

Både 32-bitars och 64-bitars anslutningar stöds.

SAP

För SAP kan Direkt upptäckt endast användas med Qlik SAP SQL Connector, och detta kräver följande parametrar i SET-variablerna:

SET DirectFieldColumnDelimiter=' ';
SET DirectIdentifierQuoteChar=' ';
 

SAP använder OpenSQL, vilket avgränsar kolumner med ett mellanrum istället för med ett kommatecken. Detta innebär att de angivna satserna ovan skapar ett utbyte för att hantera skillnaden mellan ANSI SQL och OpenSQL.

Google Big Query

Direkt upptäckt kan användas med Google Big Query och kräver följande parametrar i de angivna variablerna:

SET DirectDistinctSupport=false;
SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';
SET DirectIdentifierQuoteStyle='big query'
 

Google Big Query har inte stöd för SELECT DISTINCT eller kolumn-/tabellnamn med citattecken och har inte heller stöd för ANSI-citatteckenkonfigurering med "[ ]".

MySQL och Microsoft Access

Direct discovery kan användas tillsammans med MySQL och Microsoft Access, men kan kräva följande parametrar i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='``';

DB2, Oracle och PostgreSQL

Direct discovery kan användas tillsammans med DB2, Oracle och PostgreSQL, men kan kräva följande parametrar i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='""';

Sybase och Microsoft SQL Server

Direct discovery kan användas tillsammans med Sybase samt and Sybase och Microsoft SQL Server, men kan kräva följande parametrar i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Apache Hive

Direct Discovery kan användas tillsammans med Apache Hive, men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='';

Cloudera Impala

Direct Discovery kan användas tillsammans med Cloudera Impala, men kan kräva följande parameter i de angivna variablerna på grund av de citattecken som används i dessa källor:

SET DirectIdentifierQuoteChar='[]';

Parametern krävs när Cloudera Impala Connector används i Qlik ODBC Connector Package. Den kanske inte krävs när ODBC används genom DSN.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!