Gå till huvudinnehåll

Set-identifierare

En set-identifierare motsvarar en uppsättning med poster i data; antingen alla data eller en delmängd av data. Det är uppsättningen med poster som definieras av ett urval. Det kan vara det aktuella urvalet, alla data (inget urval), ett urval från ett bokmärke eller ett urval från ett parallellt tillstånd.

I det här exemplet Sum( {$<Year = {2009}>} Sales ) är identifieraren dollartecknet: $. Det motsvarar det aktuella urvalet. Det representerar även alla möjliga poster. Den här uppsättningen kan sedan ändras med modifierardelen i set-uttrycket: urvalet 2009 i Year läggs till.

I ett mer komplicerat set-uttryck går det att använda två identifierare tillsammans med en operator för att bilda en union, en differens eller en skärningspunkt för de två uppsättningarna med poster.

Följande tabell visar några gemensamma identifierare.

Exempel med gemensamma identifierare
Identifierare Beskrivning
1 Representerar hela uppsättningen av alla poster i applikationen, oavsett vilka urval som har gjorts.
$ Representerar posterna i det aktuella urvalet i standardtillståndet. Set-uttrycket {$} är följaktligen vanligen motsvarigheten till att inte ange ett set-uttryck.
$1 Motsvarar det föregående urvalet i standardtillståndet. $2 motsvarar det föregående urvalet utom ett och så vidare.
$_1 Representerar nästa urval (framåt). $_2 representerar nästa urval utom ett och så vidare.
BM01 Du kan använda vilket bokmärkes-ID eller bokmärkesnamn du vill.
AltState Du kan hänvisa till ett parallellt tillstånd med hjälp av tillståndets namn.
AltState::BM01 Ett bokmärke innehåller urval av alla tillstånd och du kan hänvisa till ett specifikt bokmärke genom att kvalificera bokmärkets namn.

Följande tabell visar exempel med olika identifierare.

Exempel med olika identifierare
Exempel Resultat
Sum ({1} Sales) Returnerar den totala försäljningen för appen, oavsett urval men inte oavsett dimensionen.

Sum ({$} Sales)

Returnerar försäljning för det aktuella urvalet, alltså detsamma som Sum(Sales).

Sum ({$1} Sales)

Returnerar försäljning för föregående urval.

Sum ({BM01} Sales)

Returnerar försäljningen för bokmärket med namnetBM01.

Se även:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!