Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mode - diagramfunktion

Mode() finner det vanligast förekommande värdet, lägesvärdet, i aggregerade data. Funktionen Mode() kan behandla textvärden samt numeriska värden.

Syntax:  

Mode({[SetExpression] [TOTAL [<fld {,fld}>]]} expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Exempel och resultat:  

Data
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Exempel och resultat
Exempel Resultat

Mode(UnitPrice)

Välj Customer A.

15, eftersom detta är det vanligaste värdet i UnitSales.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(Product)

Gör valet Customer A.

AA, eftersom detta är det vanligaste värdet i Product.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det vanligaste värdet fortfarande är 15, oavsett diagramdimensioner.

Välj Customer B.

Mode({1} TOTAL UnitPrice)

15, oberoende av urval, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} definierar den uppsättning poster som ska utvärderas som ALL, oavsett vilket urval som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!