Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

class - skript- och diagramfunktion

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med a<=x<b som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
interval Ett tal som anger bin-bredden.
label Valfri sträng som kan ersätta 'x' i den resulterande texten.
offset Ett tal som kan användas som förskjutning från standardstartpunkten i klassificeringen. Startpunkten är normalt 0.

Exempel:  

Exempel
Exempel Resultat
class( var,10 ) med var = 23 returnerar '20<=x<30'
class( var,5,'value' ) med var = 23 returnerar '20<= value <25'
class( var,10,'x',5 ) med var = 23 returnerar '15<=x<25'

Exempel – Laddningsskript som använder class

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!