Gå till huvudinnehåll

coalesce - skript- och diagramfunktion

Coalesce-funktionen returnerar den första av parametrarna som har en giltig non-NULL-representation. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:  

coalesce(expr1[ , expr2 , expr3 , ...])

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr1 Det första uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.
expr2 Det andra uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.
expr3 Det tredje uttrycket som ska kontrolleras om det har något giltigt icke-NULL-värde.

Exempel:  

Exempel
Exempel Resultat
Det här uttrycker ändrar alla NULL-värden för ett fält till ”N/A”.

Coalesce(ProductDescription, ProductName, ProductCode, 'no description available')

Det här uttrycket väljer mellan tre olika produktbeskrivningsfält och används om vissa fält kanske inte har värden för produkten. Det första av fälten, i angiven ordning, som har ett icke-NULL-värde kommer att returneras. Om inte något av fälten innehåller ett värde blir resultatet ”no description available”.

Coalesce(TextBetween(FileName, '"', '"'), FileName)

Det här uttrycket tar bort eventuella citattecken runt fältet FileName. Om det FileName som används omges av citattecken tas de bort, och FileName returneras utan citattecknen. Om funktionen TextBetween inte hittar avgränsarna returnerar den NULL, vilket Coalesce avvisar, och returnerar FileName i råformat.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!