Gå till huvudinnehåll

Söka i tabeller

I en tabell kan du söka i dimensionskolumnerna och göra val i resultatlistan.

Gör följande:

  1. Klicka på Search i den dimensionskolumn som du vill söka i.

    Ett popup-fönster för urval visas med en lista över alla värden för fältet. Värden som har uteslutits genom urval ingår här. Uteslutna värden är mörkgrå.

  2. Ange din söksträng.

    Medan du skriver filtreras listan så att enbart matchande element visas.

  3. Gör ett val genom att klicka eller rita.

  4. Bekräfta ditt val.

    Anteckning om tipsDu kan bekräfta urvalet av alla matchande element genom att trycka på Retur.

Det nya urvalet är aktivt och påverkar även alla visualiseringar med associerad information.

Anteckning om tipsDu kan ta bort söksträngen genom att klicka på Cancel eller trycka på Esc. Söksträngen tas alltid bort när du trycker på Retur.