Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Qlik Sense Desktop

I det här avsnittet beskrivs problem som är specifika för Qlik Sense Desktop.

Det går inte att installera Qlik Sense Desktop

Möjlig orsak  

Systemkraven uppfylls inte eller så har du inte lokal administratörsbehörighet för att kunna installera.

Mer information finns här Installera Qlik Sense Desktop.

Jag kan inte hitta loggfilerna till Qlik Sense Desktop

Var loggfilerna finns i Qlik Sense Desktop beror på var du har installerat programmet.

Standardplatsen är <user>\Documents\Qlik\Sense\Log.

Jag kan inte hitta installationsloggfilerna till Qlik Sense Desktop

Om du klickar på Avbryt under installation, eller om installationen inte har slutförts korrekt, kan du hitta detaljerad information i installationsloggen i din temp-mapp som du kan få åtkomst till med miljövariabeln %temp%.

Min session gick ut

Jag använde Qlik Sense Desktop inloggad med mina inloggningsuppgifter för Qlik Sense Enterprise-servern. Jag fick då felmeddelandet Din session har gått ut och nu kan jag inte logga in igen.

Möjlig orsak  

Du har inte användaråtkomst eller professionell åtkomst på Qlik Sense Enterprise-servern längre.

Föreslagen åtgärd  

Be administratören ge dig användaråtkomst eller professionell åtkomst.

Miniatyrbilder för appar saknas på hubben

Möjlig orsak  

Du har uppgraderat Qlik Sense Desktop till en nyare version. I hubben visas inte appminiatyrer innan appen har migrerats.

Föreslagen åtgärd  

Öppna appen. Migrering utförs automatiskt när du öppnar en app för första gången efter en uppgradering.

Bilder saknas när jag flyttar en app

Möjlig orsak  

Du har uppgraderat Qlik Sense Desktop till en nyare version och appen du vill flytta har skapats i en Qlik Sense Desktop-version som är tidigare än 2.0.

Föreslagen åtgärd  

Innan du flyttar appen till en annan dator ska du öppna appen med din nya version av Qlik Sense Desktop. Gör en ändring och spara appen.

Bilderna som inkluderas i appen buntas ihop med övrigt innehåll i appen.

Jag släppte en qvw-fil i hubben och nu hittar jag inte qvw-filen och appen är inte tillgänglig i hubben

Möjlig orsak  

Du har dragit ett QlikView-dokument (qvw-fil) från en mapp och släppt den på Qlik Sense Desktop-hubben för att öppna den som en Qlik Sense-app.

När du gör ändringar i appen och sparar appen händer följande:

  • Appen startas i formatet Qlik Sense (qvf-fil) i mappen där QlikView-dokumentet (qvw-fil) finns sparat.
  • QlikView -dokumentfilen (qvw) tas också bort från mappen och omvandlas automatiskt till en säkerhetskopieringsfil (qvw.backup) som sparas här: <användare>\Dokument\Qlik\Sense\AppsBackup.

Föreslagen åtgärd  

Om du vill öppna säkerhetskopieringsfilen hittar du den i den här mappen: <användare>\Dokument\Qlik\Sense\AppsBackup.

Om Qlik Sense-appen (qvf-fil) sparas i en annan mapp än <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps, flyttar du den till Apps-mappen för att göra den tillgänglig från hubben.

Det går inte att öppna en app

När jag försöker öppna en app visas det här felmeddelandet: Det gick inte att spara objektet.

Möjlig orsak  

Den totala sökvägslängden för säkerhetskopiering av appen överskrider maxgränsen på 260 tecken.

Den fullständiga sökvägen innehåller den katalog där säkerhetskopian finns, produktversionen och tidsmarkören för säkerhetskopieringsdatumet samt appnamnet: <user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup\<app name>

Föreslagen åtgärd  

Byt namn på qvf-filen för att förkorta den totala sökvägen. Detta gör det möjligt att öppna appen.

Jag kan inte hämta data från ett objekt

När jag försöker hämta data från ett objekt med hjälp av Qlik Sense Desktop visas det här felmeddelandet: Det gick inte att spara objektet.

Möjlig orsak  

Objektets rubriklängd är för lång. Den överskrider maxgränsen på 174 tecken.

Föreslagen åtgärd  

Förkorta objektets rubrik. Detta gör det möjligt att hämta data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!