Gå till huvudinnehåll

Call

Kontrollsatsen call anropar en subrutin som måste vara definierad av en sub-sats på en tidigare plats i skriptet.

Syntax:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
name Subrutinens namn.
paramlist En kommaavgränsad lista över de faktiska parametrar som ska skickas till den underordnade rutinen. Varje parameter i listan kan vara ett fältnamn, ett variabelnamn eller ett godtyckligt uttryck.

Den underordnade rutinen som anropas med hjälp av en call-sats måste vara definierad i en sub-sats som påträffats tidigare under skriptexekveringen.

Parametrarna kopieras in i subrutinen. Om parametern i call-satsen är ett variabelnamn, inte ett uttryck, kopieras dess värde dessutom tillbaka ut igen när subrutinen avslutas.

Begränsningar:  

  • Eftersom call-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

  • När du definierar en underordnad rutin med Sub..end sub inuti en kontrollsats, till exempel if..then, kan du bara anropa den underordnade rutinen inifrån samma kontrollsats.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!