Gå till huvudinnehåll

Dialogen Lägg till bokmärke

Den aktuella uppsättningen gjorda val kan sparas i form av ett bokmärke genom att välja Lägg till bokmärke från menyn Bokmärken eller med hjälp av tangentkombinationen Ctrl+B. Bokmärken kan även skapas via bokmärkesobjekt i QlikView-layouten. Dialogen Lägg till bokmärke kommer då att öppnas.

Dialogen ser olika ut beroende på om användaren arbetar med ett lokalt dokument eller ett QlikView Server-dokument. Vi börjar med att beskriva dialogen för lokala dokument. Sedan beskriver vi skillnaderna mot serverdokument.

Bokmärkesfält
Fält Detaljer
Bokmärkets namn Det skapade bokmärket får automatiskt dagens datum. Dessutom får det första bokmärket som skapas en viss dag numret 1, numret 2 osv. Det går emellertid att ändra standardnamnet till en mer beskrivande text genom att skriva in ett valfritt namn.
Gör detta bokmärke till ett dokumentbokmärke Genom att markera detta alternativ anger man att bokmärket ska sparas tillsammans med dokumentet. Detta alternativ är endast tillgängligt för lokala dokument. Om kryssrutan inte är markerad skapas bokmärket som användarbokmärke och lagras lokalt på din dator.
Inkludera val i bokmärke Om kryssrutan är markerad inkluderas valen som är gjorda i bokmärket.
Låt bokmärke följa aktuellt val Genom att markera kryssrutan anger man att bokmärket ska tillämpas direkt utan att aktuella val först raderas.
Visa layout-status Om rutan kryssas i lagrar bokmärket layout-tillståndet för alla arkobjekt på det aktiva arket vid den tidpunkt då bokmärket skapades. Exempelvis ingår information om ett cykliskt diagrams aktuella tillstånd. När ett bokmärke med layout-information aktiveras försöker QlikView att återskapa arket och arkobjekten till denna status.
Layout-informationen i bokmärken omfattar endast status (minimerat/maximerat) och expansion, inte alla egenskaper för objektet.
Layouten hos alla raka tabeller och pivottabeller på det aktiva arket bevaras, såvida de inte ligger inuti behållare. Kolumnpositioner i raka tabeller och pivottabeller bevaras dock inte.
Det finns inget återställningsalternativ för layouten hos raka tabeller och pivottabeller. Däremot går det att skapa ett dokumentbokmärke i dokumentets grundläge (utan gjorda val) med pivottabellens ursprungliga layout.
Inkludera rullningslistens läge Markera denna kryssruta för att lagra den vertikala rullningslistens aktuella placering i tabellobjekt i bokmärket.
Inkludera indatafältvärden Markera denna kryssruta om indatafältens värden ska lagras med bokmärket.
Info-text I redigeringsrutan Info-text kan man infoga en text som beskriver bokmärket eller ett meddelande som visas när bokmärket aktiveras.
Popup-meddelande Om kryssrutan markeras visas bokmärkets info-text (om sådan finns) i ett popup-fönster varje gång bokmärket aktiveras.
Annorlunda för serverdokument
Fält Detaljer
Skapa som serverbokmärke Om kryssrutan är markerad skapas bokmärket som personligt serverbokmärke och lagras i ett lager på servern. Alternativet är endast tillgängligt för autentiserade användare och om både QlikView Server och dokumentets ägare tillåter att serverbokmärken skapas.
Om kryssrutan inte är markerad skapas bokmärket som användarbokmärke och lagras lokalt på din dator.
Dela bokmärke med andra Om det finns ett personligt serverbokmärke och du markerar detta alternativ, delas bokmärket omedelbart med andra autentiserade användare av samma serverdokument. Delningen kan när som helst återkallas genom att avmarkera kryssrutan Dela på sidan Mina serverbokmärken i dialogen Bokmärken.
Anteckning om informationSorteringsordningen sparas inte i bokmärket. Den ersätts av sorteringsordningen som är definierad i Egenskaper när du väljer ett bokmärke.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com