Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przegląd aplikacji

Po otwarciu aplikacji z huba wyświetlany jest przegląd aplikacji. Tutaj dostępna jest cała zawartość aplikacji i stąd można nią zarządzać. Zawartość widoczna w obszarze głównym zależy od wybranej kategorii: arkusze, zakładki lub narracje.

Jeśli hub został wyłączony przez administratora, w momencie uruchomienia produktu Qlik Sense pojawia się przegląd aplikacji.

Zawartość wchodząca w skład opublikowanej aplikacji jest widoczna w górnej części obszaru głównego. Nie jest możliwe dodawanie zawartości do części bazowej opublikowanej aplikacji. Zawartość prywatna użytkownika jest wyświetlana w sekcjach Moje arkusze/Moje zakładki/Moje narracje. W zależności od uprawnień można publikować swoją zawartość prywatną, aby umożliwiać innym korzystanie z niej.

InformacjaW programie Qlik Sense Desktop nie jest obsługiwane publikowanie, w przypadku korzystania z programu Qlik Sense Desktop w hubie widoczna jest zatem tylko zawartość prywatna użytkownika.

Przegląd aplikacji

Przegląd aplikacji.

Pasek nawigacyjny

Pasek nawigacji w przeglądzie aplikacji

Pasek nawigacyjny w przeglądzie aplikacji.

Na pasku nawigacyjnym możesz wykonać następujące czynności:

  • Kliknij Qlik, aby przejść do huba.
  • Kliknij , aby wykonać działania na podstawie widoku, w którym się znajdujesz. W przeglądzie aplikacji możesz Dodać dane, włączyć lub wyłączyć Tryb ekranu dotykowego, uzyskać dostęp do Pomocy i kliknąć Informacje, aby uzyskać ogólne informacje i funkcje.
  • Na karcie Przygotuj mogą być dostępne do wybrania pozycje Menedżer danych, Edytor ładowania danych, Przeglądarka modelu danych, Logika biznesowa/Model logiczny i Logika biznesowa/Słownictwo. Dostępne opcje zależą od szczegółów publikowania i uprawnień.
  • Na karcie Analizuj wybierz pozycję Arkusz.
  • Kliknij nazwę aplikacji, aby otworzyć jej szczegóły — na przykład, aby edytować nazwę aplikacji lub zmienić jej ustawienia.

Przycisk Utwórz nowy arkusz i przełączniki do przełączania widoku

Przycisk Utwórz nowy arkusz i opcje widoku

Przycisk do tworzenia nowego arkusza i przełączania opcji przeglądania.
Możesz tworzyć nowe arkusze i przełączać między widokiem siatki a widokiem listy.
Element interfejsu użytkownika Opis
Utwórz nowy arkusz Tworzenie nowego arkusza.
Widok siatki Przełączanie na widok siatki.
Widok listy Przełączanie na widok listy.

Tworzenie arkuszy, zakładek i narracji

Arkusze, zakładki i narracje

Przyciski do przełączania arkuszy, zakładek i narracji.
Wybieranie, czy w obszarze głównym chcesz wyświetlać arkusze, zakładki czy narracje.
Element interfejsu użytkownika Opis
Obiekty aplikacji Dostęp do wszystkich arkuszy w aplikacji i tworzenie nowych arkuszy.
Zakładka Dostęp do wszystkich zakładek w aplikacji.
Tryb narracji Dostęp do wszystkich narracji w aplikacji i tworzenie nowych narracji.

Szczegóły arkusza

Kliknięcie tytułu arkusza lub narracji spowoduje wyświetlenie szczegółów, na przykład informacji o publikacji i opisu.

Widok szczegółów arkusza po rozwinięciu

Szczegóły arkusza, które pojawiają się po kliknięciu ikony obok arkusza.

Arkusze prywatne

W przypadku arkuszy prywatnych i narracji możliwa jest zmiana kolejności oraz zmiana tytułu i opisu. Można je także publikować, edytować, powielać i usuwać.

Arkusze prywatne

Lista arkuszy prywatnych.

Gesty dotknięcia

Gesty dotknięcia używane w przeglądzie aplikacji
Działanie Opis
Długie dotknięcie i przeciągnięcie Przeniesienie elementu w inne miejsce
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!