Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Stosowanie stylu aplikacji

Aplikację można dostosować wizualnie do standardów firmowych za pomocą odpowiednich stylów. Wybrane style są stosowane do wszystkich arkuszy aplikacji. Po opublikowaniu aplikacji nie można zmienić jej stylu.

Stosowanie stylu aplikacji

Dostępne są następujące opcje stylów:

 • zmiana kierunku znaków w ciągach tekstowych i liczbowych;
 • zmiana domyślnej kompozycji aplikacji;
 • wyłączanie lub włączanie menu aktywowanego po przesunięciu myszy nad element we wszystkich wizualizacjach;
 • zmiana koloru tła tytułu arkusza;
 • zmiana koloru czcionki tytułu arkusza;
 • dodawanie i wyrównywanie grafiki, na przykład logo;
 • Włączanie i wyłączanie paska narzędzi oraz nagłówka dla wszystkich arkuszy.
Wskazówka

W aplikacjach programiści mogą stosować również inne elementy stylistyczne, korzystając z niestandardowych rozszerzeń kompozycji.

Niestandardowe style poszczególnych obiektów zastępują style aplikacji.

Otwieranie opcji aplikacji

Opcje aplikacji można otwierać z dowolnego miejsca aplikacji niepublikowanej.

 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.

 2. Aby zamknąć opcje aplikacji, kliknij ikonę Anuluj.

Informacja Opcje aplikacji nie są dostępne na urządzeniu mobilnym.
InformacjaPocząwszy od wersji Qlik Sense z czerwca 2018 r. opcje aplikacji są niedostępne w aplikacjach opublikowanych, nawet w przypadku zdefiniowania niestandardowych reguł zabezpieczeń za pomocą działania Update w zasobach App.

Zmiana kolejności czytania

 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. Po wybraniu poleceń Wygląd > Od prawej do lewej wybierz wartość Wł. lub Wył.
InformacjaJeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. Więcej informacji zawiera temat Kolejność czytania jest niepoprawna w moim udostępnianym wykresie.

Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji

Można również zastosować jedną z domyślnych kompozycji Qlik lub niestandardową kompozycję, która została już utworzona oraz zainstalowana.

Domyślne kompozycje programu Qlik to: 

 • Sense Horizon — to jest domyślna kompozycja podczas tworzenia nowej aplikacji.

 • Sense Classic — zapewnia bardziej zwarty widok obiektów i mniejsze odstępy między nimi.
 • Sense Focus — umożliwia wyrównanie odstępów między obiektami i wokół obiektów, a także udostępnia miejsca przeznaczone na tytuły.
 • Sense Breeze — oparta na kompozycji Sense Focus, ale z innymi ustawieniami kolorów.
 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. Wybierz kompozycję do zastosowania z menu rozwijanego Kompozycja aplikacji.
InformacjaW aplikacjach opublikowanych nie można zmieniać kompozycji.

Kompozycje niestandardowe

Istnieje również możliwość tworzenia kompozycji niestandardowych na podstawie standardów firmowych. Kompozycje pozwalają na precyzyjne określenie stylu aplikacji poprzez zmianę kolorów, dodawanie obrazów i teł, a także określanie czcionek, ich rozmiarów, grubości i stylów w ujęciu globalnym albo dla poszczególnych elementów aplikacji. Możliwe jest również definiowanie palet kolorów oraz dostosowywanie marginesów, wyrównań i odstępów.

Informacja

Niestandardowe motywy są obsługiwane podczas eksportowania arkuszy i wykresów w formacie PDF. Dotyczy to zarówno wyeksportowanych ręcznie plików PDF, jak i plików PDF wyeksportowanych automatycznie za pomocą subskrypcji lub za pośrednictwem Usługa raportowania Qlik. Jednak plik PDF wygenerowany z aplikacji, która używa niestandardowej kompozycji, może wyglądać inaczej niż widoczny w aplikacji. Więcej informacji zawiera artykuł Custom theme JSON properties.

WskazówkaKompozycje niestandardowe nie są zależne od aplikacji. Oznacza to, że jeśli użytkownik na przykład zmieni kolory zdefiniowane w kompozycji niestandardowej, zostaną one zaktualizowane we wszystkich aplikacjach, które używają tej kompozycji, nawet jeśli konkretna aplikacja jest opublikowana.

Po utworzeniu kompozycji niestandardowej należy zapisać ją w programie Qlik Sense jako rozszerzenie. Plik JSON oraz inne dodatkowe zasoby, takie jak pliki CSS, są kompresowane i importowane jako rozszerzenie do konsoli Konsola zarządzania Qlik (QMC). Dzięki temu reguły zabezpieczeń można dodać do konsoli QMC, aby kontrolować, do których kompozycji mają dostęp konkretni użytkownicy.

Kompozycje niestandardowe pojawiają się w węźle Niestandardowe w menu rozwijanym Kompozycja aplikacji.

Menu rozwijane kompozycji aplikacji

Menu rozwijane kompozycji aplikacji.

Wyłączanie menu aktywowanego kursorem

Można wyłączyć menu, które pojawia się na wizualizacjach po umieszczeniu nad nimi kursora. To wpłynie na wszystkie wizualizacje w aplikacji.

 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. Kliknij Wyłącz menu aktywowane kursorem do wizualizacji.

Można wyłączyć menu aktywowane przesunięciem kursora dla pojedynczej wizualizacji w trybie edycji.

 1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.
 2. Na panelu właściwości przejdź do obszaru Wygląd > Ogólne.
 3. Wybierz opcję Wyłącz menu aktywowane kursorem.

Zmiana animacji wykresu

Animacje wykresów to stopniowe przejścia w wizualizacji od poprzedniego do nowego widoku, kiedy dane uległy zmianie — na przykład po dokonaniu wyboru.

Animacje wykresów można wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Są one dostępne w przypadku następujących typów wykresów:

 • Wykresy słupkowe

 • Wykresy pociskowe

 • Wykresy liniowe

 • Wykresy kołowe

 • Wykresy punktowe

 • Wykresy lejkowe (Visualization bundle)

 • Wykresy siatkowe (Visualization bundle)

 • Wykresy Sankeya (Visualization bundle)

 1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę Więcej, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. W obszarze Wygląd > Animacje wykresów wybierz Wł. lub Wył.

Ukrywanie paska narzędzi i nagłówka w arkuszach

Pasek narzędzi i nagłówek arkusza możesz ukryć w swojej aplikacji. Oznacza to, że obszary te nie będą wyświetlane na żadnym arkuszu, żadnemu użytkownikowi, niezależnie od uprawnień. Każdy użytkownik z uprawnieniami Może edytować w aplikacji może włączać i wyłączać te elementy.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi to obszar nad arkuszem zawierający następujące przyciski:

 • Notatki

 • Wnioski

 • Wybory

 • Zakładki

 • Arkusze

 • Edytuj arkusz

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij nazwę aplikacji, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. W obszarze Wygląd wyłącz opcję Pokaż pasek narzędzi.

Nagłówek arkusza

Nagłówek arkusza to obszar arkusza zawierający nazwę arkusza, obraz tytułowy i strzałki nawigacyjne arkusza.

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij nazwę aplikacji, a następnie ikonę Ustawienia, aby otworzyć opcje aplikacji.
 2. W sekcji Styl nazwy arkusza wyłącz opcję Pokaż nagłówek arkusza.

Kiedy używać

Zalety

Ukrycie paska narzędzi i nagłówków arkuszy zwalnia miejsce na wykresy, panele filtrowania i inne obiekty.

Wyłączenie nagłówków arkuszy oznacza, że ten obszar nie będzie wyświetlany podczas pobierania ani udostępniania arkuszy, wysyłania subskrypcji czy generowania raportów Automatyzacja aplikacji Qlik. Przydaje się to, jeśli używasz arkuszy do tworzenia prezentacji PowerPoint lub pulpitów nawigacyjnych.

Usunięcie paska narzędzi oznacza, że twórcy aplikacji mają większą kontrolę nad funkcjami, do których inni użytkownicy mogą łatwo uzyskiwać dostęp. Na przykład ukrycie przycisku Edytuj arkusz może zniechęcić innych twórców aplikacji do edytowania aplikacji.

Wady

Ukrycie paska narzędzi nie usuwa całkowicie takich funkcji, jak zakładki, notatki, Insight Advisor czy edytowanie arkusza. Na przykład zakładki nadal można znaleźć w przeglądzie aplikacji. Użytkownicy aplikacji mogą jednak uznać, że te funkcje nie są już dostępne.

Jeśli ukryjesz pasek narzędzi i nagłówek arkusza, jedynym sposobem poruszania się między arkuszami jest stosowanie skrótów klawiaturowych lub przycisków.

Jeśli obszar wyborów jest ukryty, użytkownicy mogą nie zauważyć, że wybory zostały zastosowane w aplikacji. Być może trzeba dodać panele filtrowania do arkuszy lub filtry do poszczególnych wykresów.

Przykłady

Arkusz prezentujący pasek narzędzi i nagłówek arkusza. Pasek narzędzi zawiera Notatki, Insight Advisor, bieżące wybory i inne elementy. Nagłówek arkusza zawiera obraz tytułowy, nazwę arkusza i strzałki nawigacyjne.

Arkusz Qlik Sense, w którym pasek narzędzi i nagłówek arkusza są widoczne u góry.

Ten sam arkusz co powyżej, ale pasek narzędzi jest widoczny, a nagłówek arkusza jest ukryty. Użytkownicy nie widzą już obrazu tytułowego, nazwy arkusza ani strzałek nawigacyjnych.

Arkusz Qlik Sense, w którym ukryty jest nagłówek arkusza.

Ten sam arkusz co powyżej, ale nagłówek arkusza jest widoczny, a pasek narzędzi jest ukryty. Użytkownicy nie mogą zobaczyć, które wybory zostały zastosowane.

Arkusz Qlik Sense, w którym ukryty jest nagłówek arkusza.

Ten sam arkusz co powyżej, ale nagłówek i pasek narzędzi zostały ukryte.

Arkusz Qlik Sense, w którym zarówno pasek narzędzi, jak i nagłówek arkusza są ukryte.

Zmiana kolorów tytułu arkusza

Kolor tła tytułu arkusza można zmienić na pełny lub wybrać dwa kolory, aby ustawić gradient. Dla czcionki tytułu arkusza można wybrać tylko pełny kolor.

InformacjaGdy używasz urządzenia przenośnego, wówczas tło tytułu arkusza jest wyświetlane jako jeden pełny kolor, nawet jeśli zostały ustawione dwa kolory.

Dostępne są następujące opcje wyboru kolorów: 

 • Wybierz kolor z domyślnej palety kolorów.
 • Podaj kod szesnastkowy koloru, podając sześć znaków w polu wejściowym #.
 • Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, należy kliknąć paletę:
  • Kliknij koło kolorów, aby wybrać kolor.
  • Przeciągnij suwak, aby zmienić nasycenie koloru.

Wybieranie koloru z domyślnej palety kolorów

 1. Kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Kliknij jeden z kolorów w palecie.

  Kolor zostanie wybrany.

 3. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor z domyślnej palety.

Okno dialogowe koloru z domyślną paletą kolorów i wybranym kolorem niebieskim.

Domyślna paleta kolorów.

Wpisywanie kodu szesnastkowego koloru

 1. Kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Wpisz sześć znaków w polu wejściowym kodu szesnastkowego #.

  Kolor należy wybrać w palecie.

 3. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor podany jako sześciocyfrowy kod szesnastkowy.

Korzystanie z opcji zaawansowanych koloru

 1. Kliknij przycisk Strzałka w dół na liście rozwijanej kolorów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.

 2. Kliknij przycisk Paleta u dołu okna dialogowego.

  Okno dialogowe ulegnie zmianie i pojawią się w nim opcje zaawansowane.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij koło kolorów.

   Kolor zostanie zmieniony, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.

  • Przeciągnij suwak.

   Nasycenie zmieni się, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.

  W obu przypadkach zostanie wybrany kolor.

 4. Kliknij poza oknem dialogowym.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Kolor został ustawiony za pomocą koła kolorów lub suwaka.

Okno dialogowe koloru z opcjami zaawansowanymi i wybranym kolorem niebieskim.

Koło kolorów.

Dodawanie grafiki

Do tytułu arkusza można dodać grafikę, na przykład logo. Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

 1. Kliknij symbol grafiki obok opcji Grafika.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów (na przykład In app lub Default).
 3. Wybierz grafikę, która ma zostać dodana do tytułu arkusza.

  Zostanie wyświetlony podgląd grafiki.

 4. Kliknij polecenie Wstaw.

  Grafika zostanie dodana.

Grafika została dodana do tytułu arkusza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!