Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie arkusza

Utworzone arkusze można publikować, aby pozwolić innym użytkownikom na ich wyświetlanie.

InformacjaArkusze można publikować tylko jako część opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.

  2. Kliknij prawym przyciskiem arkusz do publikacji, a następnie wybierz polecenie Opublikuj.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj arkusz.

  3. Kliknij polecenie Opublikuj.

Arkusz zostanie opublikowany i przeniesiony z obszaru Moje arkusze do obszaru Opublikowane przeze mnie.

Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tej samej aplikacji, będą mogli znaleźć opublikowany arkusz w odpowiedniej dla nich sekcji Społeczność.

WskazówkaArkusz można również opublikować w widoku arkusza, klikając ikonę i wybierając opcję Opublikuj arkusz, albo klikając prawym przyciskiem myszy arkusz w nawigatorze arkuszy.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!