Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Widok arkusza

Twórcy aplikacji dodają wizualizacje i inne elementy do arkuszy w aplikacji. Użytkownicy aplikacji wchodzą w interakcje z arkuszem na potrzeby analizy danych. Twórcy i użytkownicy aplikacji mogą wchodzić w interakcje z funkcją Wnioski, aby generować wizualizacje za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Aby otworzyć arkusz, kliknij Arkusz na karcie Analizuj na pasku nawigacyjnym.

W trybie edycji opracowuje się arkusze. W trybie analizy używa się interaktywnie arkuszy. Dane możesz eksplorować przy użyciu funkcji Wnioski w Wnioski.

Edytuj

Kliknij Edytuj, aby edytować arkusz.

Widok arkusza w trybie edycji

Widok arkusza w trybie edycji.

Wykonywać można następujące operacje:

 • Kliknij Arkusze, aby dodać nowy arkusz lub przejść do arkusza.

 • Kliknij Zasoby, aby otworzyć panel zasobów. Dodaj zasoby do arkusza. Na przykład możesz dodać wizualizację do arkusza. Zob.: Panel zasobów

  W przypadku wspomaganego tworzenia wizualizacji kliknij opcję Użyj eksploracji ze wspomaganiem, aby używać programu Wnioski. Zob.: Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski

 • Kliknij Właściwości, aby otworzyć panel właściwości. Skonfiguruj właściwości arkusza lub wizualizacji. Na przykład do wizualizacji można dodać wymiary i miary. Zob.: Panel właściwości

Analizowanie

Korzystaj interaktywnie z wizualizacji i danych w arkuszu.

Widok arkusza w trybie analizy

Widok arkusza w trybie analizy.

Wykonywać można następujące operacje:

Działania związane z wyborem
Element interfejsu użytkownikaDziałanie
Wybory — HistoriaKrok wstecz w dokonywaniu wyborów.
Wybory — Krok do przoduKrok naprzód w dokonywaniu selekcji.
Wybory — Wyczyść wszystkoWyczyść wszystkie selekcje.
Wyszukiwanie w selekcji

Otwórz inteligentne wyszukiwanie w celu przeszukiwania całego zestawu danych.

Więcej informacji zawiera temat: Korzystanie z wyszukiwania inteligentnego

Wybory — BieżąceOtwórz narzędzie selekcji, stanowiące rozszerzenie paska selekcji.

Menu opcji

Korzystając z menu opcji można zrobić migawkę swojego wykresu, zmienić niektóre właściwości wykresu w menu Eksploracja lub wyświetlić wykres w trybie pełnoekranowym.

Menu opcji przy wykresie

Menu opcji wykresu.

Menu opcji można otworzyć za pomocą:

 • Kliknięcie wykresu prawym przyciskiem myszy.
 • Kliknięcia menu Więcej aktywowanego najechaniem myszy.

Menu opcji będzie się różniło w zależności od:

 • tego, czy będziesz edytować, czy analizować (wyświetlać) wykresy w aplikacji.
 • Typ wykresu.
 • Uprawnienia przyznane Ci przez administratora.

Menu opcji wykresu z rozwiniętym menu aktywowanym kursorem

Menu opcji po wybraniu ikony „Więcej” obok wykresu.

Menu wygląda inaczej, jeśli na obsługiwanym urządzeniu włączony jest tryb ekranu dotykowego. Obsługę ekranu dotykowego można przełączać, klikając lub naciskając przycisk nawigacji (Nawigacja) i używając przełącznika dla Nawigacja.

Opcje

 • Pełny ekran: Rozwiń wizualizację do trybu pełnoekranowego.

 • Pokaż szczegóły: Zobacz pola i elementy główne, które składają się na wizualizację. Możesz przeglądać ich zależności, aby zobaczyć składające się na nie pola i ich źródła, a także połączone terminy ze słownika.

  Szczegóły można włączać i wyłączać dla wizualizacji w panelu właściwości wizualizacji w obszarze Wygląd > Ogólne > Pokaż szczegóły.

 • Menu Eksploracja: Służy do modyfikowania właściwości wizualizacji bez dokonywania wyborów ani edytowania arkusza. Zob.: Eksploracja wizualna

 • Wyświetl dane: Wyświetl dane używane do wizualizacji w tabeli.

 • Udostępnij: Udostępnij wizualizację na różne sposoby, na przykład jako grafikę, łącze lub osadzony obiekt.

 • Utwórz alarm: Utwórz alarm dotyczący danych w wizualizacji.

 • Zrób migawkę lub otwórz Bibliotekę migawek. Zob.: Łączenie wniosków w narrację z użyciem migawek

 • Pobierz: Pobierz wizualizację w różnych formatach, takich jak grafika lub plik danych.

Wnioski

Kliknij Wnioski, aby uzyskać dostęp do funkcji Wyszukiwanie Wnioski i Typy analiz funkcji Insight Advisor. Możesz zadać pytanie w polu wyszukiwania Wniosków, aby wygenerować wizualizacje za pomocą funkcji wyszukiwania w Wnioski.

Wnioski

Funkcja Insight Advisor otwarta w arkuszu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski.

Gesty dotknięcia w widoku arkusza

Gesty dotknięcia
Gest dotknięciaDziałanie
Długie dotknięcie i zwolnienie Otwarcie menu skrótów
Długie dotknięcie wizualizacjiOtwarcie menu opcji
PrzesunięciePrzewijanie list i wizualizacji
UszczypnięciePowiększanie lub pomniejszanie widoku wizualizacji
Naciśnięcie dwoma palcamiWybranie interwału na liście, w tabeli lub na osi wykresu słupkowego
Przesunięcie dwoma palcamiPrzesuwanie wizualizacji wykresu punktowego
Naciśnięcie trzema palcamiWyzerowanie poziomu powiększenia wizualizacji wykresu punktowego
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!