Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie aplikacji z huba

Aplikację utworzoną samodzielnie można opublikować do dowolnego strumienia, do którego posiadane są uprawnienia do publikowania. Po opublikowaniu aplikacji do strumienia, można przenosić aplikację między strumieniami, do których posiada się dostęp do publikowania.

Gdy aplikacja zostanie opublikowana do strumienia, zostanie do niego dodana. Łącze do tej aplikacji zostanie również dodane do obszaru Opublikowane i oznaczone symbolem Strumień, który wskazuje na to, że aplikacja jest w strumieniu. Dzięki temu można śledzić opublikowane aplikacje oraz łatwiej wykonywać zadania, takie jak przenoszenie i duplikowanie opublikowanej aplikacji. Podczas publikowania aplikacji można również dodawać do aplikacji lub usuwać z aplikacji właściwości utworzone przez administratora Qlik Sense. Więcej informacji o właściwościach aplikacji zawiera temat Zarządzanie właściwościami aplikacji.

Po opublikowaniu aplikacji lub przeniesieniu opublikowanej aplikacji między strumieniami zawarte w niej arkusze i narracje stają się dostępne dla innych użytkowników mających dostęp do strumienia, do którego należy opublikowana aplikacja.

InformacjaPrzegląd Zmienne jest niedostępny w aplikacjach opublikowanych. Jeśli wymagane jest dodanie lub zmiana zmiennych w aplikacji publikowanej, należy użyć elementu sterującego do wprowadzania zmiennych, który jest dostępny w pakiecie Dashboard bundle. Więcej informacji zawiera temat Element sterujący Variable input

Aplikację opublikowaną można usunąć tylko za pomocą konsoli QMC. Więcej informacji zawiera temat Publikowanie aplikacji z QMC (tylko w języku angielskim).

Ostrzeżenie Aby uniknąć ujawnienia zastrzeżonych danych, przed opublikowaniem aplikacji należy usunąć wszystkie dołączone pliki, względem których obowiązują ustawienia dostępu do sekcji. Dołączone pliki są zawarte w momencie publikowania aplikacji. Jeśli publikowana aplikacja zostanie skopiowana, dołączone pliki zostaną dodane do kopii. Jeśli jednak względem dołączonych plików danych zastosowano ograniczenia dostępu do sekcji, wówczas ustawienia dostępu do sekcji nie zostaną zachowane w przypadku skopiowania plików, dzięki czemu użytkownicy skopiowanej aplikacji będą widzieć wszystkie dane w dołączonych plikach.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje aplikacje w hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Wybierz opcję Opublikuj.
  • Wybierz opcję Przenieś.
 2. Na liście rozwijanej Nazwa strumienia wybierz strumień, do którego chcesz opublikować aplikację.

  InformacjaJeśli masz dostęp tylko do jednego strumienia, wówczas lista rozwijana nie pojawi się.
 3. Wpisz nazwę do pola Nazwa aplikacji (opcjonalnie). W polu zostanie wyświetlona nazwa aplikacji wybranej w hubie.

  InformacjaW strumieniu można opublikować wiele aplikacji o takich samych nazwach. Qlik Sense wyświetla informację o tym, gdy w strumieniu znajdują się opublikowane aplikacje o takiej samej nazwie.
 4. Aby dodać właściwości aplikacji, kliknij opcję Zarządzaj, wybierz właściwości aplikacji, wybierz wartości, a następnie kliknij opcję Zastosuj.
 5. Kliknij opcję Opublikuj lub Przenieś.

Opublikowana aplikacja znajdzie się w wybranym strumieniu. Do obszaru Opublikowane zostanie dodana pozycja dotycząca opublikowanej aplikacji, która będzie stanowić łącze do opublikowanej aplikacji w jej nowym strumieniu.

Po opublikowaniu lub przeniesieniu aplikacji do strumienia, który jest aktualnie wyświetlany, użytkownik wyświetlający zostanie o tym powiadomiony i będzie mógł zaktualizować listę aplikacji dla swojego strumienia.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!