Przeskocz do zawartości głównej

yeartodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja wyszukuje, czy data wejściowa przypada w roku zawierającym datę ostatniego załadowania skryptu. Jeśli tak jest, zwraca wartość True, a w przeciwnym wypadku zwraca wartość False.

Składnia:  

YearToDate(timestamp [ , yearoffset [ , firstmonth [ , todaydate] ] ])

 

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Jeśli żaden z parametrów opcjonalnych nie jest używany, wówczas data od początku roku oznacza dowolną datę w ciągu roku kalendarzowego od 1 stycznia aż do daty ostatniego wykonania skryptu włącznie.

Argumenty:  

Argumenty YearToDate
Argument Opis
timestamp Data do oceny jako znacznik czasu lub wyrażenie dające w wyniku znacznik czasu, którą należy przekształcić, na przykład „2012-10-12”.
yearoffset

Po określeniu wartości yearoffset parametr yeartodate zwraca wartość True dla tego samego okresu w innym roku. Ujemna wartość yearoffset wskazuje poprzedni rok, a dodatnie przesunięcie — przyszły rok. Najnowszą datę od początku roku uzyskuje się przez określenie yearoffset = -1. W przypadku pominięcia przyjmuje się wartość 0.

firstmonth

Przez określenie wartości firstmonth z zakresu od 1 do 12 (1 w przypadku pominięcia) można przesunąć początek roku do pierwszego dnia dowolnego miesiąca. Na przykład w celu ustalenia roku obrotowego z początkiem 1 maja należy określić firstmonth = 5.

todaydate Określenie parametru todaydate (w przypadku pominięcia jest to znacznik czasu ostatniego wykonania skryptu) umożliwia przeniesienie dnia używanego jako górna granica okresu.

Przykłady i wyniki:  

W poniższych przykładach przyjmuje się ostatni czas przeładowania = 2011-11-18

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
yeartodate( '2010-11-18') zwraca False
yeartodate( '2011-02-01') zwraca True
yeartodate( '2011-11-18') zwraca True
yeartodate( '2011-11-19') zwraca False
yeartodate( '2011-11-19', 0, 1, '2011-12-31') zwraca True
yeartodate( '2010-11-18', -1) zwraca True
yeartodate( '2011-11-18', -1) zwraca False
yeartodate( '2011-04-30', 0, 5) zwraca False
yeartodate( '2011-05-01', 0, 5) zwraca True

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com