Przeskocz do zawartości głównej

monthsname — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość reprezentującą zakres miesięcy w okresie (sformatowany zgodnie ze stosowaną w skryptach zmienną MonthNames), a także rok. Bazowa wartość liczbowa odpowiada znacznikowi czasu pierwszej milisekundy okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, okresu czteromiesięcznego lub półrocza zawierającego datę bazową.

Składnia:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argumenty MonthsName
Argument Opis
n_months Liczba miesięcy określająca okres. Liczba całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, która musi przyjmować jedną z następujących wartości: 1 (odpowiednik funkcji inmonth()), 2 (okres dwumiesięczny), 3 (odpowiednik funkcji inquarter()), 4 (okres czteromiesięczny) lub 6 (półrocze).
date Data do oceny.
period_no Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.
first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.

Przykłady i wyniki:  

W tych przykładach należy użyć formatu daty DD/MM/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat u góry skryptu ładowania. Zmień format w przykładach odpowiednio do swoich potrzeb.

Przykład 1:  

monthsname(4, '19/10/2013')

Zwraca wartość Sep-Dec 2013.
Ponieważ w tym i innych przykładach instrukcja SET Monthnames jest ustawiona na wartość Jan;Feb;Mar itd.

Przykład 2:  

monthsname(4, '19/10/2013', -1)

Zwraca wartość May-Aug 2013.

Przykład 3:  

monthsname(4, '19/10/2013', 0, 2)

Zwraca wartość Oct-Jan 2014.
Ponieważ określono, że rok zaczyna się w miesiącu 2, okres czterech miesięcy kończy się w pierwszym miesiącu roku następnego.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie dla każdej daty faktury w tabeli nazwa miesięcy jest tworzona z zakresu miesięcy w okresie dwumiesięcznym oraz z roku. Zakres jest przesunięty o 4x2 miesiące przez określenie wartości period_no jako 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

MonthsName(2, InvDate, 4) AS MthsName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji monthsname().

Wyniki przykładu 4
InvDate MthsName
28/03/2012 Nov-Dec 2012
10/12/2012 Jul-Aug 2013
5/2/2013 Sep-Oct 2013
31/3/2013 Nov-Dec2013
19/5/2013 Jan-Feb 2014
15/9/2013 May-Jun 2014
11/12/2013 Jul-Aug 2014
2/3/2014 Nov-Dec 2014
14/5/2014 Jan-Feb 2015
13/6/2014 Jan-Feb 2015
7/7/2014 Mar-Apr 2015
4/8/2014 Mar-Apr 2015

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com