Przeskocz do zawartości głównej

inlunarweektodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość true, jeśli wartość timestamp należy do części tygodnia księżycowego do ostatniej milisekundy wartości base_date włącznie. Tygodnie księżycowe w QlikView są określane tak, że 1 stycznia jest uznawany za pierwszy dzień tygodnia.

Składnia:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argumenty InLunarWeekToDate
Argument Opis
timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny tygodnia księżycowego.
peroid_no Tydzień księżycowy może zostać przesunięty o wartość period_no. period_no jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień księżycowy zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają poprzednie tygodnie księżycowe, a wartości dodatnie — następne tygodnie księżycowe.
week_start Przesunięcie może być większe lub mniejsze od zera. Zmienia to początek roku o określoną liczbę dni lub części dnia.

Przykład 1:  

inlunarweektodate('12/01/2013', '13/01/2013', 0)

Zwraca wartość True. Ponieważ wartość timestamp, 12/01/2013 przypada w części tygodnia od 08/01/2013 do 13/01/2013.

Przykład 2:  

inlunarweektodate('12/01/2013', '11/01/2013', 0)

Zwraca wartość False. Ponieważ wartość timestamp jest późniejsza niż wartość base_date, mimo że obie daty przypadają w tym samym tygodniu księżycowym przed 12/01/2012.

Przykład 3:  

inlunarweektodate('12/01/2006', '05/01/2006', 1)

Zwraca wartość True. Określenie wartości 1 dla pola period_no powoduje przesunięcie base_date o jeden tydzień w przód, a więc wartość timestamp przypada w części tygodnia księżycowego.

Przykład 4:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

W tym przykładzie sprawdzane jest, czy data faktury przypada w części tygodnia przesuniętego z wartości base_date o cztery tygodnie.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

InLunarWeekToDate(InvDate, '07/01/2013', 4) AS InLWeek2DPlus4

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Otrzymana tabela zawiera pierwotne daty i kolumnę ze zwracaną wartością funkcji inlunarweek().

Funkcja zwraca wartość True dla wartości InvDate5/2/2013, ponieważ wartość base_date, 11/01/2013, jest przesunięta o cztery tygodnie, a więc przypada w części tygodnia od 5/02/2013 do 07/02/2013.

Wyniki przykładu 4
InvDate InLWeek2DPlus4
28/03/2012 0 (False)
10/12/2012 0 (False)
5/2/2013 -1 (True)
31/3/2013 0 (False)
19/5/2013 0 (False)
15/9/2013 0 (False)
11/12/2013 0 (False)
2/3/2014 0 (False)
14/5/2014 0 (False)
13/6/2014 0 (False)
7/7/2014 0 (False)
4/8/2014 0 (False)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com