Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Okno dialogowe Edytowanie wyrażenia

Okno dialogowe Edytuj wyrażenie jest otwierane po wybraniu przycisku Dodaj poniżej listy wyrażeń w oknie Właściwości wykresu: Wyrażenia albo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy istniejącego wyrażenia i wybraniu opcji Dodaj wyrażenie lub Edytuj wyrażenie.

To okno dialogowe, mimo że jest używane przede wszystkim w wyrażeniach wykresu, może być także używane podczas tworzenia i edytowania wyrażeń w innych miejscach. Dostęp do niego zawsze uzyskuje się w taki sam sposób, poprzez kliknięcie przycisku z symbolem wielokropka, który jest widoczny obok pól edycji tekstu w całym programie.

Główne części tego okna dialogowego są następujące: obszar edycji Wyrażenie, którego wielkość można zmodyfikować, aby umieszczać w nim duże wyrażenia, a pod nim znajduje się obszar kart zawierający cztery karty: Pola, Funkcje, Zmienne i Grafiki.

Pisanie wyrażeń

Możesz wpisać całe wyrażenie w polu edycji wybranego wyrażenia, ale często wygodnie jest zbudować większość wyrażenia w opisanym poniżej obszarze karty. Wyrażenie musi zaczynać się od =.

Etykieta Expression OK jest widoczna, dopóki składnia wyrażenia jest akceptowana przez program, tj. gdy wyrażenie jest poprawne. W przeciwnym wypadku na etykiecie będzie widoczny co najmniej jeden komunikat o błędzie (Niepoprawne nazwy pól, Błąd w wyrażeniu, Śmieci po wyrażeniu). Dopóki wyrażenie nie jest poprawne, opuszczenie tego okna dialogowego poprzez kliknięcie przycisku OK ma niewielki sens.

Opcje karty Wyrażenie

Karty okna dialogowego Edytuj wyrażenie zawierają następujące opcje budowania wyrażeń.

Pola

Karta Pola zawiera kontrolki używane do tworzenia statystycznych funkcji agregacji na podstawie danych pola.

Opcje pól
Opcja Opis
Agregacja Pierwsze menu rozwijane zawiera listę dostępnych statystycznych funkcji agregacji. (Funkcje Pierwszy ciąg i Ostatni ciąg mogą być używane np. w celu wyświetlania tekstu w tabeli przestawnej).
Tabela Ta lista rozwijana umożliwia ograniczenie pól wyświetlanych na poniższej liście Pole do jednej konkretnej tabeli wewnętrznej.
Pole

To rozwijane menu zawiera listę wszystkich dostępnych nazw pól.

Pola MEASURE mogą być używane tylko z podstawowymi funkcjami agregacji: Sum, Avg, Count, Min i Max.

Pokaż pola systemowe Tę opcję należy zaznaczyć, aby dołączyć pola systemowe do listy Pole.
Odrębne Funkcje statystyczne mogą być domyślnie obliczane względem liczby wystąpień. Po zaznaczeniu opcji Odrębne wyrażenie będzie obliczane bez wartości powielonych.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Funkcje

Karta Funkcje zawiera kontrolki używane do wprowadzania ogólnych funkcji QlikView do wyrażenia.

Opcje funkcji
Opcja Opis
Kategoria funkcji Ta lista rozwijana umożliwia ograniczenie funkcji wyświetlanych na poniższej liście Nazwa funkcji do jednej kategorii jednocześnie.
Nazwa funkcji Ta lista rozwijana zawiera listę wszystkich dostępnych funkcji QlikView (za wyjątkiem ograniczonej liczby dedykowanych funkcji skryptów).
W panelu na dole karty Funkcje wyświetlona jest składnia argumentu wybranej funkcji.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Zmienne

Karta Zmienne zawiera kontrolki używane do wprowadzania zmiennych QlikView do wyrażenia.

Opcje zmiennych
Opcja Opis
Zmienne To rozwijane menu zawiera listę wszystkich zmiennych zdefiniowanych aktualnie dla dokumentu.
Pokaż zmienne systemowe Tę opcję należy zaznaczyć, aby dołączyć zmienne systemowe do listy Zmienne.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

W panelu na dole karty Zmienne wyświetlana jest bieżąca wartość zmiennej wybranej na liście Zmienne.

Grafiki

Na karcie Grafiki znajdują się kontrolki używane do otwierania wewnętrznych plików dostępnych w programie QlikView. Możliwe jest także uzyskanie dostępu do innych powiązanych plików graficznych. Zwróć uwagę na to, że ta funkcja jest ograniczona do niektórych części układu. Po prawej stronie karty Grafiki widoczny jest panel przedstawiający aktualnie wybraną grafikę.

Opcje grafiki
Opcja Opis
Folder grafiki Ta lista rozwijana zawiera dostępne foldery grafiki.
Grafika Ta lista rozwijana zawiera grafiki dostępne w wybranym folderze.
Zaawansowane... Kliknij to pole wyboru, aby wybierać bezpośrednio z obrazków w oknie dialogowym Selektor grafiki.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Opcje menu okna Edytuj wyrażenie

Ponadto okno dialogowe Edytuj wyrażenie zawiera następujące polecenia menu i przyciski.

Menu Plik

Opcje w menu Plik
Opcja Opis
Eksportuj do pliku wyrażenia... Zawartość pola edycji Wyrażenie można zapisać jako plik tabeli za pomocą polecenia Eksportuj do pliku wyrażenia. Plik jest zapisywany z rozszerzeniem .qve.
Wstaw plik... Wcześniej utworzony plik wyrażenia można wstawić do skryptu, korzystając z polecenia Wstaw plik....
Kreator Colormix... Przy użyciu kreatora Colormix można utworzyć wyrażenie colormix.
Drukuj Otwiera standardowe okno dialogowe Drukuj systemu Windows umożliwiające wydrukowanie wyrażenia. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+P.

Menu Edytuj

Opcje w menu Edytuj
Opcja Opis
Cofnij Cofa ostatnią zmianę. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Z.
Wykonaj ponownie Wykonuje ponownie ostatnią operację Cofnij. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Y.
Wytnij Eksportuje wyróżniony tekst do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+X.
Kopiuj Kopiuje wyróżniony tekst do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+C.
Wklej Wkleja zawartość schowka do okna dialogowego w miejscu, w którym znajduje się kursor. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
Wyczyść Czyści całe wyrażenie.
Wybierz wszystko Zaznacza całe wyrażenie.
Znajdź/Zastąp... Otwiera okno dialogowe umożliwiające wyszukiwanie i zastępowanie cyfr lub znaków w wyrażeniu. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+F.

Menu Ustawienia

Opcje menu Ustawienia
Opcja Opis
Konfiguruj... Otwiera okno Preferencje użytkownika: Edytor.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com