Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Skróty klawiaturowe

W tym rozdziale opisano dostępne w aplikacji QlikView skróty klawiaturowe.

Skróty klawiaturowe menu Plik

Skróty klawiaturowe menu Plik
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+N Odpowiednik polecenia Nowy z menu Plik. Create new
Ctrl+O Odpowiednik polecenia Otwórz... z menu Plik. Open
Ctrl+Shift+O Odpowiednik polecenia Otwórz na serwerze... z menu Plik. -
Ctrl+S Odpowiednik polecenia Zapisz z menu Plik. Save
F12 Odpowiednik polecenia Zapisz jako... z menu Plik. -
Ctrl+P Odpowiednik polecenia Drukuj... z menu Plik. Print
Ctrl+Shift+P Odpowiednik polecenia Drukuj jako PDF... z menu Plik. Print as PDF
Ctrl+E Odpowiednik polecenia Edytuj skrypt... z menu Plik. edit script icon
Ctrl+R Odpowiednik polecenia Przeładuj z menu Plik. Reload
Ctrl+Shift+R Odpowiednik polecenia Częściowe przeładowanie z menu Plik. -
Ctrl+T Odpowiednik polecenia Przeglądarka tabel... z menu Plik. Table viewer

Skróty klawiaturowe menu Edycja

Skróty klawiaturowe menu Edycja
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+Z Odpowiednik polecenia Cofnij zmianę układu z menu Edycja. Undo
Ctrl+Y Odpowiednik polecenia Ponów zmianę układu z menu Edycja. Redo
Ctrl+X Odpowiednik polecenia Wytnij z menu Edycja. Cut
Ctrl+C Odpowiednik polecenia Kopiuj z menu Edycja. Copy
Ctrl+V Odpowiednik polecenia Wklej z menu Edycja. Paste
Del Odpowiednik polecenia Usuń z menu Edycja. -
Ctrl+A Odpowiednik polecenia Aktywuj wszystkie z menu Edycja. -
Ctrl+F Odpowiednik polecenia Wyszukiwanie z menu Edycja. Search
Ctrl+Shift+F Odpowiednik polecenia Wyszukiwanie zaawansowane z menu Edycja. -

Skróty klawiaturowe menu Widok

Skróty klawiaturowe menu Widok
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+Q Odpowiednik polecenia Bieżące selekcje z menu Widok. Current selection
Ctrl+G Włącza lub wyłącza siatkę projektową układu. -

Skróty klawiaturowe menu Selekcje

Skróty klawiaturowe menu Selekcje
Skrót Funkcja Ikona
Shift+Strzałka w lewo Odpowiednik polecenia Wstecz z menu Selekcje. -
Shift+Strzałka w prawo Odpowiednik polecenia Do przodu z menu Selekcje. -
Ctrl+Shift+L Odpowiednik polecenia Zablokuj z menu Selekcje (blokuje wszystkie selekcje). Lock
Ctrl+Shift+U Odpowiednik polecenia Odblokuj z menu Selekcje (odblokowuje wszystkie selekcje). Unlock
Ctrl+Shift+D Odpowiednik polecenia Wyczyść z menu Selekcje (czyści wszystkie selekcje). Clear

Skróty klawiaturowe menu Ustawienia

Skróty klawiaturowe menu Ustawienia
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+Alt+U Odpowiednik polecenia Preferencje użytkownika... z menu Ustawienia. User preferences
Ctrl+Alt+D Odpowiednik polecenia Właściwości dokumentu... z menu Ustawienia. Document properties
Ctrl+Alt+S Odpowiednik polecenia Właściwości arkusza... z menu Ustawienia. Sheet properties
Ctrl+Alt+V Odpowiednik polecenia Przegląd zmiennych... z menu Ustawienia. Variable overview
Ctrl+Alt+E Odpowiednik polecenia Przegląd wyrażeń... z menu Ustawienia. -

Skróty klawiaturowe menu Zakładki

Skróty klawiaturowe menu Zakładki
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+B Odpowiednik polecenia Dodaj zakładkę... z menu Zakładki. Add bookmark
Ctrl+Shift+B Odpowiednik polecenia Więcej... z menu Zakładki. Bookmarks

Skróty klawiaturowe menu Narzędzia

Skróty klawiaturowe menu Narzędzia
Skrót Funkcja Ikona
Ctrl+M Odpowiednik polecenia Edytuj moduł... z menu Narzędzia. Edit module
Ctrl+Alt+A Odpowiednik polecenia Alerty... z menu Narzędzia. Alerts

Skróty klawiaturowe menu Obiekt (Lista wartości, Pole statystyk i otwarty obiekt Multi Box)

Skróty klawiaturowe menu Obiekt
Skrót Funkcja
Ctrl+Shift+L Odpowiednik polecenia Zablokuj z menu Obiekt (blokuje selekcje w aktywnym obiekcie).
Ctrl+Shift+U Odpowiednik polecenia Odblokuj z menu Obiekt (odblokowuje selekcje w aktywnym obiekcie).
Ctrl+Shift+D Odpowiednik polecenia Wyczyść z menu Obiekt (czyści selekcje w aktywnym obiekcie).
Alt+Enter Odpowiednik polecenia Właściwości... z menu Obiekt (otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu).

Skróty klawiaturowe w skryptach

Aby wyświetlić listę dostępnych skrótów klawiaturowych z poziomu skryptu, wpisz Ctrl+qsc na panelu skryptu.

Skróty klawiaturowe w skryptach
Skrót Funkcja
Ctrl+G Powoduje przejście do określonego numeru wiersza w skrypcie.
Ctrl+K,C Oznacza wiersze skryptu jako komentarze.
Ctrl+K,U Usuwa oznaczenie wierszy skryptu jako komentarzy.
Ctrl+Q,T,A Dodaje kartę w skrypcie.
Ctrl+Q,T,P Podwyższa poziom aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,D Obniża poziom aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,N Zmienia nazwę aktywnej karty.
Ctrl+Q,T,R Usuwa aktywną kartę.
Ctrl+Q,Q Tworzy automatycznie wygenerowany skrypt.
Ctrl+Q,U,I Otwiera narzędzie do wprowadzania znaków Unicode.
Ctrl+Q,J,P,G Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików JPEG.
Ctrl+Q,M,P,3 Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików MP3.
Ctrl+Q,W,M,A Tworzy skrypt do odczytywania atrybutów plików WMA.

Skróty klawiaturowe z użyciem klawiszy funkcyjnych

Skróty klawiaturowe z użyciem klawiszy funkcyjnych
Skrót Funkcja
F1 Aktywuje pomoc kontekstową.
F3 Włącza tryb wyszukiwania, jeśli aktywny jest obiekt z możliwością wyszukiwania.
F6 Aktywuje kartę arkusza znajdującą się bezpośrednio na lewo od bieżącej karty aktywnej.
F7 Aktywuje kartę arkusza znajdującą się bezpośrednio na prawo od bieżącej karty aktywnej.
F12 Odpowiednik polecenia Zapisz jako... z menu Plik.
Ctrl+F6 Aktywuje skrajną lewą kartę arkusza.
Ctrl+F7 Aktywuje skrajną prawą kartę arkusza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com