Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Panel obiektów serwera

Panel obiektów serwera oferuje użytkownikom wygodny sposób zarządzania ich własnymi obiektami arkusza serwera oraz uzyskiwania dostępu do udostępnionych obiektów innych użytkowników.

Konfigurowanie panelu

Panel obiektów serwera można włączać i wyłączać za pomocą polecenia Obiekty serwera w menu Widok lub naciskając klawisz F2. Panel można przesunąć i zadokować po dowolnej stronie okna aplikacji QlikView. Można go również pozostawić jako niezależny panel obok okna QlikView.

Panel obiektów serwera może pozostawać włączony podczas pracy z dokumentami lokalnymi (takimi, które nie pochodzą z serwera), ale wówczas nie ma żadnej funkcji.

Panel obiektów serwera zawiera dwa obszary. Obszar Moje obiekty zawiera listę osobistych obiektów serwera użytkownika dla aktywnego dokumentu serwera. Obszar Udostępnione obiekty zawiera listę wszystkich udostępnionych obiektów arkusza (wraz z obiektami udostępnionymi użytkownika) połączonych z bieżącym dokumentem serwera.

W celu ukrycia obiektu w oknie aplikacji QlikView należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt i wybrać opcję Usuń. W celu ponownego uwidocznienia obiektu w układzie należy przeciągnąć obiekt z Panelu obiektów serwera.

Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad obiektem pojawia się okienko wyskakujące, które zawiera informacje, takie jak nazwa obiektu, typ obiektu, właściciel oraz data ostatniej modyfikacji.

Udostępnione obiekty

W tym obszarze pokazywane są udostępnione obiekty. Można je pogrupować na różne sposoby w zależności od Typu, Właściciela i Daty. W celu zmiany grupowania należy kliknąć grot strzałki, który znajduje się obok pola Udostępnione obiekty. Tę listę można rozwinąć, aby wyświetlić więcej informacji na temat każdego obiektu, albo zwinąć w celu zwiększenia ilości miejsca. W celu rozwinięcia należy kliknąć grot strzałki obok obiektu, a w celu zwinięcia należy kliknąć ponownie.

Obiekty widoczne w układzie będą oznaczone znacznikiem wyboru w obszarach Moje obiekty i Udostępnione obiekty.

W celu użycia udostępnionego obiektu innego użytkownika należy przeciągnąć obiekt do okna aplikacji.

Dodawanie i udostępnianie obiektów

Nowo utworzony obiekt arkusza serwera zostanie automatycznie dodany do listy Moje obiekty.

W celu udostępnienia jednego z własnych obiektów serwera innym użytkownikom kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w obszarze Moje obiekty i wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Uprawnienia udziału... To spowoduje otwarcie okna dialogowego Udostępnianie.

Udostępnianie

W oknie dialogowym Udostępnianie można skonfigurować sposób udostępniania obiektu. W celu udostępnienia obiektu wybierz jedną z opcji z menu rozwijanego Uprawnienia udziału.

  • Nie udostępniaj: Obiekt nie będzie udostępniany żadnym użytkownikom.
  • Udostępnij wszystkim: Obiekt będzie udostępniany wszystkim użytkownikom.
  • Udostępnij według nazwy użytkownika: Obiekt będzie udostępniany użytkownikom z listy poniżej.

Obiekt będzie widoczny w obszarze Udostępnione obiekty, ale pozostanie również w obszarze Moje obiekty i będzie widoczny z niewielką dłonią, co oznacza, że jest udostępniany.

Aby cofnąć udostępnianie obiektu, który został udostępniony, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt w obszarze Moje obiekty, wybierz opcję Cofnij udostępnianie lub Uprawnienia udziału w celu otwarcia okna dialogowego Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Nie udostępniaj z listy rozwijanej Uprawnienia dostępu. Obiekt zniknie z listy Udostępnione obiekty i nie będzie dostępny dla innych użytkowników. Obiekt nie zniknie jednak z aktywnych sesji innych użytkowników.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com