Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Licencja

NA TEJ STRONIE

Preferencje użytkownika: Licencja

Licencja na oprogramowanie QlikView

W tym oknie dialogowym wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego stanu rejestracji danej instalacji QlikView.

  • Zmień...: Kliknij ten przycisk, aby podać nowy numer seryjny oraz nowy numer kontrolny licencji. Zmiany zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu QlikView.
  • Wyczyść informacje o licencji: Kliknięcie tego przycisku sprawi, że przy następnym uruchamianiu aplikacji numer licencji zostanie skasowany.
  • Wyświetl umowę licencyjną: Po kliknięciu tego przycisku zostanie wyświetlona umowa licencyjna.

ID produktów OEM

Ta opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku licencji partnerskiej OEM.

  • Dla nowych produktów użyj ID produktów OEM: Włącz tę opcję, jeśli dla nowych dokumentów ma pojawiać się pytanie o użycie ID produktów OEM.
  • ID produktów OEM: Wyświetla listę wszystkich dostępnych identyfikatorów produktów OEM.
  • Edytuj...: Kliknij ten przycisk, aby dokonać edycji aliasu ID produktu OEM.