Gå till huvudinnehåll

Användarinställningar: Licens

PÅ DEN HÄR SIDAN

Användarinställningar: Licens

QlikView-licens

I den här dialogen visas licensinformationen för QlikView-installationen.

  • Ändra…: Klicka på den här knappen för att skriva in ett nytt serienummer och ett nytt kontrollnummer för din licens. Ändringar slår igenom först när QlikView startas om.
  • Radera licensinformationen: Om du klickar på knappen raderas ditt licensnummer nästa gång applikationen startas.
  • Visa licensavtal: Klicka på knappen för att visa licensavtalet.

OEM-produktnyckel

Det här alternativet är endast tillgängligt med en OEM Partner-licens.

  • Använd OEM-produktnycklar för nya dokument: Aktivera det här alternativet om du vill få frågan om OEM-produktnyckel ska användas med nya dokument.
  • OEM-produktnyckel: Listar alla tillgängliga OEM-produktnycklar.
  • Redigera…: Klicka på den här knappen för att redigera alias för OEM-produktnyckeln.