Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

NormInv - script- en diagramfunctie

NormInv() retourneert het omgekeerde van de normale cumulatieve verdeling van het opgegeven gemiddelde en de opgegeven standaarddeviatie.

Syntaxis:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de normale verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
mean Een waarde waarmee het rekenkundige gemiddelde voor de verdeling wordt aangegeven.
standard_dev Een positieve waarde waarmee de standaarddeviatie van de verdeling wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie NormDist:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!