Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

FDist - script- en diagramfunctie

FDist() retourneert de gecumuleerde waarschijnlijkheid van de F-verdeling.

Syntaxis:  

FDist(value, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Retourgegevenstypen: getal

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen. De waarde mag niet negatief zijn.
degrees_freedom1 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de teller wordt aangegeven.
degrees_freedom2 Een positief geheel getal waarmee het aantal vrijheidsgraden van de noemer wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie FInv:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Beperkingen:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!