Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

NormInv — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NormInv() zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego dla określonej średniej i odchylenia standardowego.

Składnia:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem normalnym. Musi być liczbą z zakresu od 0 do 1.
mean Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.
standard_dev Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NormDist w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!