Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

maketime - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een tijd die is berekend voor het uur hh, de minuut mm en de seconde ss.

Syntaxis:  

MakeTime(hh [ , mm [ , ss ] ])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten
Argument Beschrijving
hh Het uur als een geheel getal.
mm

De minuut als een geheel getal.

Als geen minuut is aangegeven, wordt 00 verondersteld.

ss

De seconde als een geheel getal.

Als geen seconde is aangegeven, wordt 00 verondersteld.

Wanneer gebruiken

De maketime()-functie wordt normaal gesproken in het script voor het genereren van gegevens gebruikt om een tijdveld te genereren. Soms, als het tijdveld wordt afgeleid van invoertekst, kan deze functie worden gebruikt om de tijd op te bouwen met de verschillende componenten.

Deze voorbeelden gebruiken de tijdnotatie h:mm:ss. De tijdnotatie wordt opgegeven in de opdracht SET TimeFormat boven aan uw script voor het laden van gegevens. Wijzig de opmaak in de voorbeelden zodat deze in uw behoeften voorziet.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat
maketime(22) Retourneert 22:00:00.
maketime(22, 17) Retourneert 22:17:00.
maketime(22,17,52 ) Retourneert 22:17:52.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – maketime()

Voorbeeld 2 – time()-functie

Voorbeeld 3 – diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 4 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!