Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Chi2Test_p - diagramfunctie

De test kan worden uitgevoerd op de waarden in Chi2Test_p() retourneert de geaggregeerde p-waarde (significantie) van de chi2-test voor een of twee series waarden., waarbij wordt getest op variaties binnen de opgegeven - en -matrix, of de waarden in worden vergeleken met de corresponderende waarden in , indien deze zijn opgegeven.actual_valuecolrowactual_valueexpected_value

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

InformatieAlle Qlik Sense chi2-testfuncties hebben dezelfde argumenten.

Syntaxis:  

Chi2Test_p(col, row, actual_value[, expected_value])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
col, rowDe opgegeven kolom en rij in de matrix met waarden die worden getest.
actual_valueDe geobserveerde waarde van de gegevens in de opgegeven col en row.
expected_valueDe verwachte waarde voor de verdeling in de opgegeven col en row.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeelden:  

Chi2Test_p( Grp, Grade, Count )     

Chi2Test_p( Gender, Description, Observed, Expected )

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!