Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tabel- en veldtransformatiedetails weergeven in Gegevensbeheer

U kunt de uitgevoerde bewerkingen en transformaties in tabellen en velden in Gegevensbeheer bekijken met behulp van het dialoogvenster Details. Het dialoogvenster Details is beschikbaar in weergaven voor Koppelingen en Tabel voor tabellen en in de tabeleditor voor gegevens voor velden.

Details geeft de huidige bewerkingen en transformaties weer die zijn gemaakt in de geselecteerde tabel of het geselecteerde veld, in de volgorde waarin ze worden toegepast in het gegenereerde load-script voor gegevens. Hierdoor ziet u makkelijk de bron van een tabel of veld, de huidige wijzigingen die zijn aangebracht en de volgorde waarin de wijzigingen zijn toegepast. U kunt bijvoorbeeld Details gebruiken om eenvoudig de volgorde te zien waarin tabellen zijn aaneengeschakeld.

De informatie weergegeven in Details varieert, afhankelijk van of u een tabel of een veld bekijkt. De tabel Details toont:

  • Brontabellen voor de geselecteerde tabel.
  • Transformaties gebruikt in de tabel, zoals niet meer draaien en aaneenschakelen.

Het veld Details toont:

  • Brontabellen en -velden voor het geselecteerde veld.
  • Wijzigingen in veldtype.
  • Transformaties die in de velden worden gebruikt, zoals van de kaart met gegevensprofilering of van aaneenschakelen.

Tabelgegevens weergeven

  • Selecteer in Gegevensbeheer een tabel, klik op Meer en daarna klik op Details weergeven.

Het dialoogvenster Details wordt geopend.

Veldgegevens weergeven

  1. Selecteer in Gegevensbeheer een tabel en klik op Bewerken.
  2. Klik op Menu boven een veldkop en klik op Details weergeven.

Het dialoogvenster Details wordt geopend.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!