Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Stap voor stap - Tabellen combineren met behulp van geforceerd aaneenschakelen

Deze stapsgewijze uitleg laat zien hoe u geforceerd aaneenschakelen kunt gebruiken om twee vergelijkbare gegevenstabellen te combineren.

Geforceerd aaneenschakelen kan worden gebruikt om uw gegevens op te schonen voordat u deze gebruikt voor analyse in een werkblad. U kunt twee tabellen in een tabel aaneenschakelen. U kunt later ook nog een tabel toevoegen. Voorbeeld: als u oorspronkelijk een tabel voor juni hebt toegevoegd en later een tweede tabel voor juli wilt toevoegen.

Aaneenschakeling in het kort

 • Tabellen worden automatisch aaneengeschakeld in Gegevensbeheer wanneer Qlik Sense detecteert dat een of meer toegevoegde tabellen hetzelfde aantal velden en identieke veld heeft als een andere tabel. In dit geval kunt u de tabellen indien nodig splitsen.
 • Twee tabellen kunnen geforceerd aaneengeschakeld worden als tabellen niet volledig dezelfde velden of gegevens Delen. U kunt slechts twee tabellen geforceerd aaneenschakelen. Als u drie tabellen aaneen wilt schakelen, kunt u bijvoorbeeld de eerste twee tabellen aaneenschakelen naar één tabel. De derde tabel kunt u dan weer aaneenschakelen met die gemaakte tabel.
 • Tabellen die niet genoeg op elkaar lijken, worden niet automatisch aaneengeschakeld. U kunt deze ook niet geforceerd aaneenschakelen. In dit geval moeten de velden in de tabel worden gekoppeld in Gegevensbeheer.

Overzicht - Geforceerd aaneenschakelen

Dit zijn de vereiste taken die moeten worden uitgevoerd:

 1. De gegevenstabellen voorbereiden
 2. Gegevenstabellen toevoegen aan een app
 3. Gegevenstabellen aaneenschakelen en laden naar een app
 4. Een stap verder - een nieuwe tabel toevoegen en de gegevensvelden aaneenschakelen

Vereisten

U moet weten hoe u een app maakt in Qlik Sense. Ga voor meer informatie naar Een app maken.

De gegevenstabellen voorbereiden

Wij hebben een aantal voorbeeldgegevens geleverd die u kunt gebruiken om geforceerde aaneenschakeling te laten zien. U kunt ook uw eigen gegevens gebruiken, mits de velden en gegevens voor het grootste deel overeenkomen in uw twee tabellen.

Hier ziet u bijvoorbeeld de koptekst en de eerste rij gegevens die we hieronder hebben gegeven. Het is geplakt in twee Excel tabellen. Let op de verschillen in de velden.

Excel-tabellen.

Als u de voorbeeldgegevens wilt gebruiken, vouwt u de onderstaande sectie uit en kopieert u de tabellen, inclusief de kolomkoppen, naar twee afzonderlijke tabbladen in een leeg Excel-bestand op uw computer. Voor dit voorbeeld hebben we de Excel tabbladen Data Table 1 en Data Table 2 genoemd. We hebben het Excel bestand Concatenate_Data.xlsx genoemd.

Gegevenstabellen toevoegen aan een app

 1. Start Qlik Sense.
 2. Klik op Nieuwe app maken in uw werkgebied. Het venster Nieuwe app maken wordt geopend.
 3. Geef uw app een naam en klik dan op Maken. De app wordt gemaakt. We hebben onze app ConcatenateExample genoemd.
 4. Klik op App openen. De app wordt geopend en er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u gegevens kunt toevoegen.
 5. Sleep uw Excel-bestand en zet dat neer in het dialoogvenster Gegevens toevoegen vanuit gegevens en andere bronnen. Uw tabellen worden weergegeven in de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer. Klik op een bel om de gegevens voor die tabel te bekijken.

  InformatieAls u de gegevens toevoegt vanuit Gegevensbeheer, moet u eerst tabelvelden selecteren. Daarna gaat u naar de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer. In dit geval selecteert u alle velden voor beide tabellen.

  Koppelingenweergave met twee bellen.

Tabellen aaneenschakelen en gegevenstabellen laden in een app

Nadat de gegevenstabellen zijn toegevoegd aan de app, kunnen de tabellen aaneengeschakeld worden.

 1. In de weergave Koppelingen van Gegevensbeheer selecteert u één tabel door op de bel te klikken. Klik op Meer en selecteer vervolgens Aaneenschakelen of samenvoegen.

  Koppelingenweergave met optie Tabellen aaneenschakelen.

 2. Klik op de bel voor de andere tabel en klik vervolgens op Toewijzingen bewerken.

  Koppelingenweergave met optie Toewijzingen bewerken

 3. U kunt nu indien nodig het volgende doen:

  1. De tabel die wordt gemaakt als u de tabellen combineert, hernoemen in Tabelnaam.
  2. Velden combineren door veldlabels te slepen.
  3. Velden hernoemen.
  4. Velden verwijderen door op Annuleren voor het veld te klikken.

  Weergave Toewijzingen bewerken met verschillende opties.

  In ons voorbeeld hebben we het volgende gedaan:

  1. Onze tabel de nieuwe naam Data Table gegeven.
  2. Het ProductID-label en -veld onder het veld PID gesleept om de velden te combineren.
  3. De naam van het veld PID gewijzigd in Product ID.
  4. Het veld SpecialOfferID verwijderd.

  Onze tabel ziet er nu als volgt uit:

  Weergave Toewijzingen bewerken met het resultaat na bewerken.

 4. Klik in het vervolgkeuzemenu Selectie-actie op Aaneenschakelen en klik vervolgens op Toepassen. De tabellen zijn aaneengeschakeld op de toegewezen velden. Het sterretje (*) geeft aan dat gegevens nog niet in de app zijn geladen.

  Tabel Gegevenstabel met een *.

 5. Klik op Gegevens laden. Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat het laden van de gegevens is geslaagd. Klik op Werkblad bewerken om visualisaties te maken met behulp van de gegevens.

Een stap verder - een nieuwe tabel toevoegen en de gegevensvelden aaneenschakelen

De bovenstaande geleverde voorbeeldgegevens zijn in twee tabbladen in hetzelfde Excel-bestand geplakt. De tabellen hoeven echter niet in hetzelfde bestand te staan als u velden wilt aaneenschakelen. De tabellen kunnen in afzonderlijke bestanden staan die aan de app zijn toegevoegd. U kunt later ook nog een tabel toevoegen, bijvoorbeeld als u aanvankelijk een tabel voor juni hebt toegevoegd en later een tweede tabel voor juli wilt toevoegen.

In dit voorbeeld hebben we nog een tabel met gelijksoortige velden toegevoegd aan de aaneengeschakelde tabel die we hierboven hebben gemaakt.

Dit zijn de voorbeeldgegevens. Het tabblad met de tabel hebben we DataTable_Newest genoemd. Het gegevensbestand hebben we Concatenate_Data2.xlsx genoemd.

 1. Klik vanuit de Qlik Sense-hub op de app die u met de bovenstaande procedures hebt gemaakt. De app wordt geopend.

 2. Selecteer Gegevensbeheer uit de vervolgkeuzelijst in de bovenste werkbalk. Gegevensbeheer wordt geopend en de tabel die u met de bovenstaande procedure hebt gemaakt, wordt weergegeven.

  Gegevensbeheer met bel Gegevenstabel.

 3. Klik op de knop Toevoegen om gegevens toe te voegen.
 4. Voeg het nieuwe Excel-bestand toe aan de app door dit naar het dialoogvenster Bestanden bijvoegen aan deze app te slepen.

  Het venster Gegevens toevoegen wordt geopend.

 5. Klik op Gegevens toevoegen om de gegevenstabel toe te voegen aan de app.

  De nieuwe tabel wordt toegevoegd aan uw app.

  Koppelingenweergave met twee bellen.

 6. U kunt de tabellen nu aaneenschakelen, de toewijzingen bewerken en de gegevens laden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!