Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens aan de app toevoegen

U kunt snel gegevens toevoegen aan uw app. Open Gegevensbeheer en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt ook klikken op Gegevens toevoegen in het menu. U wordt tevens gevraagd gegevens toe te voegen wanneer u een nieuwe app maakt. Wanneer u een werkblad bewerkt, kunt u ook op Toevoegen in het deelvenster Velden klikken om gegevens toe te voegen.

InformatieWelke opties voor het toevoegen van gegevens en gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw Qlik Sense platform en configuratie.

De weergave Gegevens toevoegen

De weergave Gegevens toevoegen

In-app

Bijgevoegde bestanden. Implementaties: Qlik Sense Enterprise on Windows. Klik om bestanden aan de app toe te voegen of de bestanden te zien die aan de app zijn toegevoegd. U kunt gegevens vanuit deze bestanden laden.

Handmatige invoer. Klik om een tabel in-app te maken en de gegevens aan de app toe te voegen.

Bestandslocaties

Bestandslocaties. Implementaties: Qlik Sense Enterprise on Windows. Biedt toegang tot maplocaties die uw beheerder heeft gedefinieerd.

Deze computer. Implementaties: Qlik Sense Desktop.

Klik om een gegevensbestand te uploaden of om gegevens toe te voegen uit een bestand dat al is geüpload.

Gegevensverbindingen

Implementaties: Alles.

Geeft verbindingen weer die naar een externe gegevensbron zijn gemaakt. De verbinding verschijnt nadat deze is gemaakt onder Verbinding maken met een nieuwe gegevensbron.

Klik op een verbinding om gegevens toe te voegen aan de app.

Gegevensinhoud

Qlik Catalog Service. Platformen: Qlik Sense Enterprise on Windows.

Biedt toegang tot Qlik Catalog Service QVD-bronnen. Alleen beschikbaar als uw beheerder een verbinding heeft gemaakt met Qlik Catalog.

Klik om gegevens toe te voegen aan de app.

Bestanden bijvoegen aan deze app

Klik om een bestand bij de app te voegen.

Verbinding maken met nieuwe gegevensbronnen

Klik om een verbinding te maken met een nieuwe gegevensbron.

Gegevens toevoegen

Klik om gegevens toe te voegen aan een app. De knop wordt ingeschakeld nadat u een verbinding hebt gemaakt en uw gegevens hebt geselecteerd om te laden. U kunt gegevens toevoegen met profilering in- of uitgeschakeld. Gegevensprofilering wordt aanbevolen en is standaard ingeschakeld. Klik op Meer om gegevensprofilering uit te schakelen.

Welke gegevensbronnen zijn beschikbaar voor mij?

Welke typen gegevensbronnen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Toegangsinstellingen

  Beheerdersinstellingen bepalen met welke typen gegevensbronnen u verbinding kunt maken.

 • Geïnstalleerde connectoren

  Qlik Sense bevat ingebouwde ondersteuning voor vele gegevensbronnen. Ingebouwde connectoren worden automatisch geïnstalleerd door Qlik Sense. Als u verbinding wilt maken met extra gegevensbronnen, moet u mogelijk connectoren apart installeren die specifiek zijn voor die gegevensbronnen. Dergelijke apart geïnstalleerde connectoren worden geleverd door Qlik of door derden.

 • Beschikbaarheid van lokale bestanden

  Lokale bestanden op uw desktopcomputer zijn uitsluitend beschikbaar in Qlik Sense Desktop. Ze zijn niet beschikbaar voor gebruik met een serverinstallatie van Qlik Sense.

  TipAls u lokale bestanden hebt die u wilt laden op een serverinstallatie van Qlik Sense, moet u de bestanden koppelen aan de app of overbrengen naar een map die beschikbaar is voor de Qlik Sense-server, bij voorkeur een map die al is gedefinieerd als een mapgegevensverbinding.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!