Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens laden en transformeren met scripts

Qlik Sense voert een script voor het laden van gegevens uit dat wordt beheerd in de editor voor het laden van gegevens, zodat er voor het ophalen van gegevens verbinding kan worden gelegd met diverse gegevensbronnen. Een gegevensbron kan een gegevensbestand zijn, bijvoorbeeld een Excel-bestand of een .csv-bestand. Een gegevensbron kan ook een database zijn, bijvoorbeeld een Google BigQuery- of Salesforce-database.

Het is ook mogelijk om gegevens te laden met behulp van Gegevensbeheer, maar wanneer u een load-script voor gegevens wilt maken, bewerken en uitvoeren gebruikt u de editor voor het laden van gegevens.

De velden en tabellen die moeten worden geladen, worden aangegeven in het script. Het maken van scripts wordt hoofdzakelijk gebruikt om op te geven welke gegevens moeten worden geladen vanuit uw gegevensbronnen. Het is ook mogelijk de gegevensstructuur te manipuleren met behulp van scriptopdrachten.

Terwijl de gegevens worden geladen, identificeert Qlik Sense gemeenschappelijke velden uit verschillende tabellen (sleutelvelden) om de gegevens met elkaar te associëren. De resulterende gegevensstructuur van de gegevens in de app kan worden bewaakt in de gegevensmodelviewer. U kunt de gegevensstructuur wijzigen door velden een nieuwe naam te geven. Hierdoor worden de associaties tussen tabellen veranderd.

Nadat de gegevens in Qlik Sense zijn geladen, worden ze opgeslagen in de app.

De analyse in Qlik Sense vindt altijd plaats terwijl de app niet rechtstreeks is verbonden met de bijbehorende gegevensbronnen. Als u dus de gegevens wilt vernieuwen, moet u het script uitvoeren om de gegevens opnieuw te laden.

Interactie tussen Gegevensbeheer en het load-script voor gegevens

Als u gegevenstabellen toevoegt in Gegevensbeheer, wordt code voor het script voor het laden van gegevens gegenereerd. U kunt de scriptcode bekijken in de Automatisch gegenereerde sectie van de editor voor het laden van gegevens. U kunt er ook voor kiezen om de gegenereerde scriptcode te ontgrendelen en bewerken, maar in dat geval wordt de gegevenstabel niet langer beheerd in Gegevensbeheer.

Standaard worden gegevenstabellen die in het load-script zijn gedefinieerd, niet beheerd in Gegevensbeheer. Dit betekent dat u de tabellen wel ziet in het gegevensoverzicht, maar deze niet kunt verwijderen of bewerken in Gegevensbeheer en dat geen aanbevelingen voor associaties worden verstrekt voor tabellen die met het script worden geladen. Als u uw scripttabellen echter synchroniseert met Gegevensbeheer, worden uw scripttabellen als beheerde scripttabellen aan Gegevensbeheer toegevoegd.

Waarschuwing

Als u tabellen hebt gesynchroniseerd, kunt u beter geen wijzigingen in de editor voor het laden van gegevens aanbrengen terwijl Gegevensbeheer in een ander tabblad geopend is.

Zie Scripttabellen synchroniseren in Gegevensbeheer voor meer informatie over gesynchroniseerde tabellen.

U kunt scriptsecties toevoegen en code ontwikkelen voor het gebruik van en interactie met het gegevensmodel dat is gemaakt in Gegevensbeheer. Er zijn echter enkele punten waarmee u rekening moet houden. De scriptcode die u schrijft, kan botsen met het gegevensmodel van Gegevensbeheer en in sommige gevallen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld:

  • Tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer, hernoemen of neerzetten in het script.
  • Velden neerzetten uit tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.
  • Aaneenschakeling van tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer en tabellen die worden geladen in het script.
  • Gebruik van de opdracht Qualify met velden in tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer.
  • Tabellen die zijn toegevoegd met Gegevensbeheer laden met behulp van Resident in het script.
  • Scriptcode toevoegen na de gegenereerde codesectie. De resulterende wijzigingen in het gegevensmodel worden niet weerspiegeld in Gegevensbeheer.

Zie Het load-script voor gegevens bewerken voor meer informatie over het load-script voor gegevens.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!