Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Verbinding maken met gegevensbronnen

Met Qlik Sense kunt u verbinding maken met uw gegevens, ongeacht waar deze zijn opgeslagen, met een breed scala aan Qlik-connectoren en andere typen gegevensverbindingen.

Wanneer u een gegevensverbinding maakt, wordt deze opgeslagen in Qlik Sense, zodat u snel gegevens kunt selecteren en laden vanuit de gegevensbronnen die u gewoonlijk gebruikt. U kunt verbinding maken met databases, gegevens van sociale media, lokale bestanden, externe bestanden en webbestanden.

Een verbinding maken

Als u gegevens wilt selecteren uit een gegevensbron, kunt u een nieuwe gegevensverbinding maken of een opgeslagen gegevensverbinding gebruiken. U kunt gegevensverbindingen maken en uw opgeslagen verbindingen openen vanuit:

InformatieU kunt alleen gegevensverbindingen zien waarvan u de eigenaar bent of waartoe u toegang hebt verkregen voor lezen of bijwerken. Neem zo nodig contact op met uw Qlik Sense-systeembeheerder om toegang te verkrijgen.

Typen gegevensverbindingen

Met Qlik Sense krijgt u toegang tot uw gegevens, ongeacht waar deze zich bevinden. De volgende typen gegevensverbindingen zijn beschikbaar met Qlik Sense. U kunt connectoren downloaden vanaf Downloadpagina van Qlik voor gebruik met Qlik Sense.Ga voor meer informatie naarInstallatiebestanden downloaden.

Veel van de connectoren die toegang krijgen tot deze gegevensbronnen zijn ingebouwd in Qlik Sense terwijl andere kunnen worden toegevoegd. Elk type gegevensverbinding heeft specifieke instellingen die u moet configureren.

Bijgevoegde bestanden

Voeg direct gegevensbestanden toe aan uw app door deze te slepen en neer te zetten.

Ga voor meer informatie naar Gegevensbestanden bijvoegen en de gegevens toevoegen aan de app.

Databaseconnectoren

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise.

Maak verbinding met een ODBC-gegevensbron met vooraf geconfigureerde ODBC-databaseconnectoren.

 • Amazon Athena
 • Amazon Redshift
 • Apache Drill
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix
 • Apache Spark
 • Azure SQL
 • Azure Synapse
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Snowflake
 • Sybase ASE
 • Teradata

Zie ODBC-connectorpakket (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Essbase

Maak verbinding met een Essbase-gegevensverzameling.

Zie Essbase connector (alleen in het Engels) voor meer informatie over Essbase.

Lokale of netwerkbestanden

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise.

Maak verbinding met een lokaal of netwerkbestand om gegevens te selecteren en te laden.

Zie Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen voor meer informatie over lokale en netwerkbestanden.

ODBC-verbindingen via DSN

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise.

Maak verbinding met een databasebeheersysteem (DBMS) met ODBC. Installeer een ODBC-stuurprogramma voor de DBMS in kwestie en maak een gegevensbron DSN aan.

Ga voor meer informatie naar ODBC.

Qlik-webconnectoren

Maak verbinding met bronnen uit sociale media of internetgegevensbronnen. Afzonderlijke installatie vereist.

 • Amazon S3

 • AYLIEN News V2

 • AYLIEN Text Analysis

 • Azure Storage

 • Bitly V2

 • Box

 • Dropbox

 • Facebook Insights

 • GitHub

 • Google Ads

 • Google Ad Manager

 • Google AdWords

 • Google Analytics

 • Google Calendar

 • Google Drive and Spreadsheets

 • Google Search Console

 • Helper Connector

 • JIRA

 • Mailbox IMAP

 • Mailbox POP3

 • MeaningCloud

 • Microsoft Dynamics CRM V2

 • OData

 • Outlook 365

 • Office 365 SharePoint

 • RegEx Connector

 • Repustate

 • Sentiment140

 • SMTP Connector

 • Strava

 • SugarCRM

 • SurveyMonkey

 • Watson Natural Language Understanding

 • Twitter

 • YouTube Analytics

Zie Qlik-webconnectoren (alleen in het Engels) voor meer informatie over Qlik Web Connectors.

REST

Maak verbinding met een REST-gegevensbron. De REST-connector is niet afgestemd op één specifieke REST-gegevensbron en kan worden gebruikt om verbinding te maken met een willekeurige gegevensbron die beschikbaar is gemaakt via de REST API.

Zie REST (alleen in het Engels) voor meer informatie over Qlik REST Connector.

Salesforce

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise.

Maak verbinding met uw Salesforce.com-account.

Zie Salesforce-connector (alleen in het Engels) voor meer informatie.

SAP

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise.

Laad gegevens vanuit SAP NetWeaver.

Zie SAP NetWeaver-connector (alleen in het Engels) voor meer informatie.

Internetbestanden

Informatie

Alleen voor Qlik Sense Enterprise

Maak verbinding met een internetgegevensbron op een web-URL.

Ga voor meer informatie naar Bestanden laden vanuit lokale mappen en netwerkmappen.

Connectoren van internetopslagprovider

Maak verbinding met uw op bestanden gebaseerde gegevens van internetopslagproviders.

 • Dropbox
 • Google Drive

Zie Qlik-connectoren voor providers van webopslag (alleen in het Engels) voor meer informatie over webopslag.

Connectoren van derden

Met connectoren van derden kunt u verbinding maken met gegevensbronnen die niet rechtstreeks worden ondersteund door Qlik Sense. Connectoren van derden worden ontwikkeld met de QVX SDK of geleverd door andere ontwikkelaars. In een standaard Qlik Sense-installatie zijn geen connectoren van derden beschikbaar.

Waar wordt de gegevensverbinding opgeslagen?

Verbindingen worden in de repository database opgeslagen door de Qlik Sense Repository Service. In een Qlik Sense-serverimplementatie beheert u de gegevensverbindingen met de Qlik Management Console. De Qlik Management Console stelt u in staat gegevensverbindingen te verwijderen, toegangsrechten in te stellen en andere systeembeheertaken uit te voeren.

In Qlik Sense Desktop worden alle verbindingen zonder versleuteling opgeslagen in de app.

WaarschuwingOmdat bij Qlik Sense Desktop-verbindingen alle gegevens worden opgeslagen over gebruikersnaam, wachtwoord en bestandspad die u hebt ingevoerd bij het maken van de verbinding, zijn deze opgeslagen gegevens beschikbaar in platte tekst als u de app deelt met een andere gebruiker. Hier moet u rekening mee houden als u een app ontwerpt die u wilt delen.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!