Ga naar hoofdinhoud

KMeansND - diagramfunctie

KMeansND() evalueert de rijen van het diagram door K-means clustering toe te passen. Voor elke rij van het diagram wordt de cluster-id weergegeven van het cluster waaraan dit gegevenspunt is toegewezen. De kolommen die worden gebruikt door het clustering-algoritme worden bepaald door de parameter coordinate_1 en coordinate_2 etc. tot en met de n-kolommen Dit zijn beide aggregaties. De parameter num_clusters bepaalt het aantal clusters dat wordt gemaakt.

KMeansND retourneert één waarde per gegevenspunt. De geretourneerde waarde is een dubbele waarde en is het gehele getal dat overeenkomt met het cluster waaraan elk gegevenspunt is toegewezen.

Syntaxis:  

KMeansND(num_clusters, num_iter, coordinate_1, coordinate_2 [,coordinate_3 [, ...]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
num_clusters Het geheel getal dat het aantal clusters aangeeft.
num_iter Het aantal iteraties voor clusters met opnieuw geïnitialiseerde middenpunten.
coordinate_1 De aggregatie die de eerste coördinaat berekent, meestal de x-as (van de verdelingsplot die op basis van het diagram kan worden gemaakt). De aanvullende parameters berekenen de tweede, derde en vierde coördinaat, etc.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!