Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Selecties in overige objecten

In de meeste objecten kunt u rechtstreeks selecties uitvoeren in velden. In tabellen wordt de kleur van de cel groen, wat aangeeft dat de waarde is geselecteerd. Klik om een waarde te selecteren of selecteer meerdere waarden met de muis.

U kunt ook selecties uitvoeren door te zoeken.

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u selecties kunt uitvoeren in de verschillende typen objecten. Als u niet kunt selecteren in een object zoals hieronder aangegeven, kan de grafiek Ontkoppeld of Alleen-lezen zijn.

Statistiekobject

In statistiekobjectenvakken kunt u op sommige statistische hoeveelheden klikken, bijvoorbeeld Min, Max en Mediaan. De overeenkomstige waarde wordt dan geselecteerd. De selectie wordt niet ingeschakeld in het statistische vak, maar alleen in andere vakken.

Meervoudige keuzelijsten

Een rij in de meervoudige keuzelijst staat voor een veld. Na een klik op het kleine pijltje wordt een lijst weergegeven met waarden die horen bij het veld. In deze lijst kunt u net als in een keuzelijst selecties maken en zoekopdrachten uitvoeren.

Tabelobjecten

U kunt selecties uitvoeren in tabelvakken door op elke willekeurige cel te klikken of door de muisaanwijzer over een gebied met een of meer rijen en een of meer kolommen te slepen. Als de optie Vervolgkeuzelijst actief is, wordt een pijl weergegeven in de kolomkop. Na een klik op de pijl wordt een lijst weergegeven met waarden die horen bij het veld. In deze lijst kunt u net als in een keuzelijst selecties maken en zoekopdrachten uitvoeren.

Schuifbalk/Agenda-objecten

In schuifbalken waarvoor één veld de basis is, kunt u een waarde selecteren door de schuiver naar de gewenste positie te slepen. Als dit is geconfigureerd voor de schuifbalk, kan de grootte van de schuiver worden gewijzigd met een muisklik. Zo is het mogelijk meerdere waarden te selecteren.

Klik op het kleine agendasymbool in een agendaobject om de agenda te openen. U kunt, afhankelijk van de configuratie van het agendaobject, een datum of periode selecteren met de muis. De selectie wordt vervolgens overgedragen naar het onderliggende veld. Met Ctrl+klik kunt u meerdere perioden selecteren, ook als ze in verschillende maanden of jaren vallen.

Staaf-, lijn-, combinatie-, radar-, raster- en spreidingsgrafieken

In deze objecten kunt u op verschillende manieren selecties uitvoeren:

  • Door op een individueel gegevenspunt te klikken of over meerdere gegevenspunten binnen het tekengebied te slepen. Als u sleept met de muis wordt het gebied dat u bestrijkt, getoond met een groen raster. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde gegevenspunt(en) worden berekend.
  • Door te klikken of te slepen in de grafieklegenda (behalve wanneer de legenda geen dimensiewaarden maar grafiekuitdrukkingen weergeeft).
  • Door te klikken op of te slepen over de dimensieassen en de labels ervan (behalve bij spreidingsgrafieken). De corresponderende veldwaarden worden geselecteerd.
  • Door te slepen over de uitdrukkingsassen en de labels ervan. De veldwaarden worden geselecteerd die gegevenspunten genereren in het aangegeven resultaatgebied.

Bij het slepen over selecties in lijn- en staafgrafieken met meer dan een dimensie wijkt het gedrag van de QlikView-selectielogica enigszins af van andere grafieken om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruiker. Selecties in dit type grafieken zijn niet gelijktijdig van invloed op beide dimensies.

Selecties in lijngrafieken worden voornamelijk toegepast op de tweede dimensie. Dit betekent dat door het slepen over een lijn de hele lijn wordt geselecteerd over alle dimensiewaarden op de x-as.

In staafgrafieken gebeurt het tegenovergestelde. Selecties worden voornamelijk toegepast op de eerste dimensie. Dit betekent bijvoorbeeld dat klikken op een staafsegment resulteert in een selectie van de dimensiewaarden op de x-as van het segment, terwijl alle stapel- of clusterwaarden mogelijk blijven. Als door selecties de primaire selectiedimensie is beperkt tot een enkele waarde, is de oude selectielogica weer van toepassing waardoor selecties ook in de secundaire selectiedimensie prevaleren.

Selecties in combinatiegrafieken zijn altijd van invloed op alle dimensies.

Cirkelgrafieken

U kunt selecties uitvoeren binnen het tekengebied door op een enkel segment te klikken of over een aantal segmenten te slepen. Als u sleept met de muis wordt het gebied dat u bestrijkt, getoond met een groen raster. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde gegevenspunt(en) worden berekend.

Ook kunt u selecteren door te klikken of te slepen in de grafieklegenda.

Blokgrafieken

U kunt individuele blokken in blokgrafieken selecteren. De functie voor analyse op detailniveau (drilldown) wordt gebruikt om naar een bepaalde dimensie te verwijzen. Door selectie van het eerste blok wordt naar de eerste dimensie verwezen, door selectie van een tweede blok binnen het eerste wordt naar de tweede dimensie verwezen, enz.

U kunt ook diverse blokken selecteren door de muisaanwijzer over een gebied te slepen. Dit geselecteerde gebied is groen totdat u de muisknop loslaat. Een dergelijke selectie verwijst terug naar de waarde of waarden van de eerste dimensie. Op basis van deze waarden worden de corresponderende blokken berekend. Als een selectie de blokranden overschrijdt van verschillende waarden die bij de eerste dimensie horen, is dit ook van invloed op alle gerelateerde waarden die horen bij de tweede en derde dimensie, niet alleen op de waarden in het geselecteerde gebied.

Metergrafieken

Het is niet mogelijk selecties uit te voeren in metergrafieken aangezien er geen dimensie is gedefinieerd.

Standaard tabellen

U kunt selecties uitvoeren in de dimensiekolommen van een standaard tabel door op een cel te klikken of door de muisaanwijzer over verschillende cellen te slepen. Het geselecteerde gebied is groen totdat u de muisknop loslaat.

Als Vervolgkeuzelijst is geactiveerd in een kolom die een dimensie representeert, wordt een klein pijltje weergegeven in de kolomkop. Na een klik op het pijltje wordt een lijst weergegeven met alle waarden van het veld. In deze lijst kunt u selecties en zoekopdrachten uitvoeren.

U kunt ook selecties uitvoeren in de uitdrukkingskolommen door op een enkele cel te klikken. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde uitdrukkingscel wordt berekend.

Draaitabellen

U kunt selecties uitvoere in een draaitabel in de dimensiekolommen/-rijen door op een enkele cel te klikken. De geselecteerde cel is groen totdat u de muisknop loslaat.

Als Vervolgkeuzelijst is geactiveerd in een kolom die een dimensie representeert, wordt een klein pijltje weergegeven in de kolomkop. Na een klik op het pijltje wordt een lijst weergegeven met alle waarden van het veld. In deze lijst kunt u selecties en zoekopdrachten uitvoeren.

U kunt ook selecties uitvoeren in de uitdrukkingskolommen/-rij door op een enkele cel te klikken. De selectie wordt gemaakt voor de dimensiewaarden op basis waarvan de geselecteerde uitdrukkingscel wordt berekend.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com