Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Meervoudige selecties binnen een veld

Er zijn verschillende manieren om meervoudige selecties te maken, oftewel meerdere waarden toe te staan, binnen een veld:

  • Plaats de cursor in de keuzelijst en sleep deze vervolgens over een aantal veldwaarden terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.
  • Klik op de eerste waarde die u wilt selecteren en Ctrl-klik vervolgens op elke extra selectie.
  • Klik op het bovenste item dat u wilt selecteren en Shift-klik vervolgens op het onderste item dat u wilt selecteren. Hierdoor worden ook alle tussenliggende items geselecteerd. Als sorteren echter is ingeschakeld, kan door de eerste selectie de volgorde worden gewijzigd waardoor het moeilijk wordt een juiste tweede selectie te maken.
  • Bevestig een tekstzoekopdracht en druk op Enter. Hiermee worden alle overeenkomstige veldwaarden geselecteerd. Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u op Enter drukt, worden de selecties uit de tekstzoekopdracht toegevoegd aan eerdere selecties.

Druk op Ctrl en klik om een eerder gemaakte aanvullende selectie ongedaan te maken.

Als u meerdere selecties hebt uitgevoerd in één keuzelijst en een nieuwe selectie maakt uit de beschikbare optionele waarden in een andere keuzelijst, worden sommige geselecteerde waarden in de eerste keuzelijst mogelijk uitgesloten. Als de selectie in de tweede keuzelijst echter wordt geannuleerd, worden uw eerdere selecties standaard hersteld.

Meervoudige selecties worden normaliter geïnterpreteerd als een logische OF. Dit betekent dat QlikView een oplossing vindt die is gekoppeld aan een van de geselecteerde veldwaarden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com