Ga naar hoofdinhoud

Tabelbestand

In QlikView is een tabelbestand een bestand dat een tabel vertegenwoordigt, waarin de velden zijn gescheiden door bijvoorbeeld komma's, tabs of puntkomma's (ook wel aangeduid als een tekstbestand) of waarin deze een vaste lengte hebben. De eerste rij bevat meestal de veldnamen. Andere tabelbestanden zijn dif-bestanden (Data Interchange Format), fix-bestanden (bestanden met een vaste recordlengte), HTML-tabellen en Excel-bestanden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com