Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Hesaplama verilerini aralıklar halinde gruplandırma

Hesaplamalar, aralıklar halinde gruplandırılıp görselleştirmelerde boyut olarak kullanıldıklarında analize yönelik ek bilgiler sağlayabilir.

Örneğin, bir alan müşterilerin yaşını içeriyorsa, bu değerleri yaş aralıkları halinde gruplandırabilirsiniz. Demet veri profili oluşturma kartı, alan verilerini aralıklar halinde gruplandırarak, bu gruplandırmalarla yeni bir alan oluşturur. Demet kartına erişmek için, Veri yöneticisinde bir tabloyu düzenlemeniz ve Özet kartında hesaplama olarak ayarlanmış olan bir tablo alanını seçmeniz gerekir.

Gereksinimler

Hesaplamaların aralıklar halinde gruplandırılabilmesi için, alanların aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

 • Alanlar, Özet kartında hesaplama olarak sınıflandırılmalıdır.
 • Alanlar, en az 10 adet benzersiz değer içermelidir.

  Demet kartı düşük aralıkta değer içeren alanlar için önerilmez ancak Demet kartını önerilmeyen alanlarla kullanmayı seçebilirsiniz.

 • Alandaki değerler %20'den fazla karma tür içeremez.

  Demet kartı karma türdeki değerler içeren alanlar için önerilmez ancak Demet kartını önerilmeyen alanlar için kullanmayı seçebilirsiniz.

Bilgi notu

Demet kartıyla oluşturulan demet alanları, Özet kartında boyut kategorisinde gösterilir. Ancak, Sıralama kartı kullanılarak demet alanlarına özel bir sıralama uygulanamaz. Demet alanları, hesaplanan alanlarda kullanılamaz.

Genel Bakış

Demet kartı, önerilen bir gruplandırma sayısı, gruplandırmaların bir önizlemesini ve her demetin adıyla değer aralığını değiştirmeye olanak tanıyan gruplandırmalarınızın yer aldığı bir sürgü çubuğu sunar. Önerilen gruplandırma sayısını Demet alanına yeni bir sayı girerek değiştirebilirsiniz. Qlik Sense, en çok 20 ve en az 2 adet demeti destekler. Yeni demetler, demet aralığınızın sağ tarafına eklenir. Demetler, sağdan sola doğru kaldırılır. Hiçbir demeti tek başına değiştirmediyseniz her bir demetin aralığı, alanın değer aralığı içine eşit olarak sığacak şekilde ayarlanır. Tek başına bir demeti değiştirdikten sonra demet sayısını değiştirirseniz yeni demetler, demet aralığınızın sağına eklenir ve bu demetlere sağdan ikinci demetin boyutuna eşit şekilde bir değer aralığı verilir.

Veri demetleri önizlemesi sütun grafiği, demetlerinizdeki verilere genel bir bakış sağlar ve her bir demetteki benzersiz değer sayısını gösterir. Siz demetleri değiştirdikçe grafik de güncelleştirilir. Değeri bulunmayan bir demetin grafikte de sütunu olmaz.

Demet sürgü çubuğu, demetlerinizi düzenlemenize olanak tanır. Bir demet segmentine tıklayarak, bu demetin aralığını ayarlayabilir, adını değiştirebilir veya demeti tamamen kaldırabilirsiniz. İmleç demetin üzerine getirildiğinde, demetin adı ve değer aralığı görüntülenir. Demetler, varsayılan olarak demetin değer aralığının bir aralık gösterimi şeklinde ifade edilmesiyle adlandırılır. Demet aralıkları, başlangıç değerinden bitiş değerine kadar, ancak bitiş değerinin dahil olmadığı değerleri içerir.

Tek bir demetin değer aralığını değiştirdiğinizde Qlik Sense, boşluklar ve çakışmalar olmamasını garantilemek için tüm demetlerin değerlerini kaydırır, ancak bu sırada diğer demetlerin mevcut nicel aralıklarını mümkün olduğunca az değiştirmeye çalışır. En soldaki demetin alt sınırı ve en sağdaki demetin üst sınırı hiçbir zaman yoktur. Bu sayede bu demetler, tüm demetlerinizin ayarlanmış aralıkları dışına düşen değerleri yakalayabilir. Bir demetin alt aralığının değiştirilmesi, sağındaki demetlerin aralıklarını değiştirir. Bir demetin üst aralığının değiştirilmesi, solundaki demetleri değiştirir.

Bir alandan demetler oluştururken, satırlara atanan tüm demetleri ve kaynak alandan ilgili hesaplama değerlerini içeren yeni bir alan oluşturulur. Bu alanın adı, varsayılan olarak <field> (Demetlenmiş) olacaktır. Bu alan, diğer tablo alanları gibi yeniden adlandırılabilir, ilişkilendirilebilir, sıralanabilir ve silinebilir. Oluşturulan demet alanındaki demetlemeyi, tablodan alanı seçip demetleme seçeneklerini değiştirerek düzenleyebilirsiniz. Aynı kaynak hesaplama alanından birden fazla demet alanı oluşturulabilir.

Hesaplamaları gruplama

Hesaplama değerlerini aralıklara gruplandırmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Demet kartına erişin.
 2. İsteğe bağlı olarak, demet sayısını değiştirin.
 3. İsteğe bağlı olarak, demetleri tek tek değiştirin.
 4. İsteğe bağlı olarak, demetlere el ile yapılmış ayarlamaları varsayılan ayarlara sıfırlayın.
 5. Demetlenmiş alanı oluşturun.

Demetler kartına erişme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve Edit simgesine tıklayın.
 2. Yeni değer aralığı grupları oluşturuyorsanız bir alan seçin.
 3. Mevcut bir demetler alanını düzenliyorsanız bir demetler alanı seçin.

Demet sayısını değiştirme

Demet sayısının değiştirilmesi, aralığın sonuna demet ekler veya buradan demet kaldırır.

Aşağıdakileri yapın:

 • Demet kartında, Demetler'den önce yeni bir rakam girin.

Demeti değiştirme

Demeti yeniden adlandırabilir, demetin değer aralığını ayarlayabilir veya demeti silebilirsiniz.

İpucu notu

Demetleri değiştirirken, bu işlemin en soldaki demet segmentinden en sağdaki demet segmentine doğru yapılması önerilir.

Demeti yeniden adlandırma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Demet kartında demet segmentine tıklayın.
 2. Ad alanına yeni bir ad girin.
 3. Yaptığınız değişikliklerin uygulanması için demet segmenti dışında herhangi bir yere tıklayın.

Demetin değerler aralığını ayarlama

Bilgi notu

Ondalık değerler kullanmaya çalışıyorsanız bu değerleri Başlangıç Değeri ve Bitiş Değeri alanlarına el ile girmelisiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Demet kartında demet segmentine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • Başlangıç Değeri ve Bitiş Değeri'nin yanına yeni değerleri girerek demet aralığını ayarlayın.

   Demet, Başlangıç Değeri'nden Bitiş Değeri'ne kadar olan ancak bu son değerin dahil olmadığı değerleri içerir.

  • Demet aralığını belirlemek için segmentin sürgülerini ayarlayın.
 3. Yaptığınız değişikliklerin uygulanması için demet segmenti dışında herhangi bir yere tıklayın.

Demeti silme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Demet kartında demetin segmentine tıklayın.
 2. Delete seçeneğine tıklayın.

Alanın demetlerini sıfırlama

Demetin sıfırlanması, demet kartı ayarlarını varsayılan durumlarına geri yüklemenize olanak tanır. Bu bir hesaplama alanıysa varsayılan durum, Qlik Sense tarafından önerilen demetlemedir. Bu bir demet alanıysa varsayılan durum, alanın Demet oluştur'a son tıklanmasından sonraki durumudur.

Aşağıdakileri yapın:

 • Demet kartında Varsayılana sıfırla'ya tıklayın.

Demet alanı oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Demet kartında Demet oluştur'a tıklayın.
 2. Tamam düğmesine tıklayın.

Veri gruplandırmanızı içeren yeni alan tablonuza eklenir.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!