Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Verileri yüklemeden önce tablo alanı verilerini değerlendirme

Qlik Sense uygulamasına yüklemeden önce verilerinizde null veya aykırı değerler gibi olası kalite sorunları bulunup bulunmadığını incelemek için Özet veri profili oluşturma kartını kullanarak verilerin bir özetini görüntüleyebilirsiniz.

Buna ek olarak Özet kartı, alan verilerini boyut veya hesaplama biçiminde görüntüleme gibi olası farklı veri yorumlamalarını görüntülemenize olanak tanır.

Özet kartına erişmek için Veri yöneticisinde bir tablo düzenleyip bir tablo alanı seçmeniz gerekir. Tablo düzenleyicisinde bir alan seçildiğinde Qlik Sense veri türünü, meta verileri ve mevcut değerleri inceler. Alan, bunun ardından boyut, hesaplama veya zamansal alan olarak kategorilendirilir ve bir analizi Özet kartında sunulur. Verileri boyut veya hesaplama olarak kategorilendirilebilecek alanlar, bunları boyut veya hesaplama olarak görüntüleyecek şekilde önizleme geçişi yapabilir. Veri alanının Özet kartındaki kategorisi, Qlik Sense görselleştirmelerinde nasıl kullanılabileceğini etkilemez, ancak diğer veri profili oluşturma kartlarında veri alanı için hangi dönüştürme seçeneklerinin kullanılabileceğini belirler.

Özet veri profili oluşturma kartını kullanan verilerin bir özeti.

A measure Summary card.

Özet kartında aşağıdaki bilgiler sunulur:

  • Benzersiz değerler: Alandaki benzersiz değer sayısı.
  • Değerlerin toplamı: Alandaki değerlerin sayısı.
  • Benzersiz değer dağılımı önizlemesi: 20'den fazla benzersiz değer içeren alanlarda, yalnızca sayısı en fazla olan ilk 20 benzersiz değer görüntülenir. Diğer tüm değerler, grafikte tek bir değerde gruplandırılır. Tüm değerler benzersizse sütun grafik görüntülenmez.
  • Değer Aralığı (Yalnızca Hesaplama ve Zamansal) Bir hesaplama alanı için Değer Aralığı, alanın Min, Ortanca, Ortalama ve Maks değerlerini gösteren bir grafiktir. Bir zamansal alan için Değer Aralığı, alanın verileri tarafından kapsanan zaman dönemidir.
  • Null değerler: Verilerdeki null değer sayısı. Bu görselleştirme, yalnızca alanda null değerler varsa görüntülenir.
  • Karışık değerler Hem metin değeri hem de sayısal değer içeren bir alandaki metin değeri sayısı. Bu görselleştirme, yalnızca alanda karışık değerler varsa görüntülenir.

Alan, Özet kartında nasıl kategorilendirildiğine dayalı olarak diğer veri profili oluşturma kartlarında değiştirilebilir. Hesaplama olarak ayarlanan alanları, Demet kartı kullanılarak alandan oluşturulan gruplandırılmış değerler içerebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Hesaplama verilerini aralıklar halinde gruplandırma.

Boyut olarak ayarlanmış alanlar şunları içerebilir:

Özet kartına erişme

  1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve Editseçeneğine tıklayın.
  2. Bir tablo alanı seçin.

Özet kartı görünür.

Alanın veri kategorisini değiştirme

Alandaki veriler birden fazla kategoriye yerleştirilebiliyorsa Qlik Sense, alanın veri kategorisinin değiştirilmesine olanak sağlar.

  • Özet kartında Arrow down seçeneğine tıklayın ve farklı bir veri kategorisi seçin.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!